Fra og med 2019 gikk ASVL over til å lage melding hvert år, i stedet for annethvert. Årsmelding vedtas av ASVLs landsmøter. Neste landsmøte er i juni 2021. Her er styrets forslag til årsmelding for 2019:

Toårsmeldinger fra tidligere perioder:

Her finner du protokoller fra ASVLs landsmøter: