Distriktsforeningene

Organisasjonen har fem distriktsforeninger.

Distriktsforeningene

Distriktsforeningene arbeider bl.a. for økt samarbeid mellom medlemsbedriftene i sine regioner gjennom kurs, møter og bedriftsbesøk. Distriktsforeningene jobber også med kompetanseheving, ikke minst overfor arbeidsledere. Foreningens styrer kan brukes som høringsinstans for styret i ASVL.

Styreleder

Nina Pallin Lorier

Runa Vekst AS

Styremedlem

Rune Westerås

Vekst Ørskog AS

Styremedlem

Mildrid Valle

Tremek AS

Vara

Magnar Bremeraunet

IFjobb AS

Distriktets representant til ASVLs sentralstyre

Per Kristian Skjærvik

IFjobb AS

Distriktssekretær fra ASVL

Jens Gram

Styreleder

Anita Remme

ASVO Vardø AS

Styremedlem

Line Kroken

Barduprodukter AS

Styremedlem

Lars-Sivert Larsen

Hasvo AS

Vara

Grethe Lill Vollan

Vekst Nordkapp AS

Revisor

Sigmund Hansen

Porsanger Arbeidssamvirke AS

Distriktets representant til ASVLs sentralstyre:

Line Henriksen

Sandbukt AS

Distriktssekretær fra ASVL

Jens Gram

Styreleder

Simen Førsund

Smiløkka Arena AS

Styremedlem

Ole Kristian Lauvland

A3 Ressurs Vennesla AS

Styremedlem

Anette M. Tesaker

Momentor AS

Vara

Tom Eiken

Aktiv Åseral AS

Revisor

Ida Katrine Askerud

Empus AS

Distriktets representant til ASVLs sentralstyre

Anne Andersen

iVekst AS

Distriktssekretær fra ASVL

Aksel Hanto Steen

Styreleder

Øyvind Risnes

Grønneviken AS

Styremedlem

Bjørn Vivelid

Oddaprodukt AS

Styremedlem

Siv Len Strandskog

Ranso AS

Vara

Veronica Øyre

Sogn Vekst AS

Distriktets representant i ASVLs sentralstyre

Svein Axel Johannessen

Jæren Industripartner AS

Distriktssekretær fra ASVL

Merethe Horgen

Styreleder

Hanne Ulsletten

OrbitArena Arbeidsinkludering AS

Styremedlem

Kjetil Bakken

Nitor AS

Styremedlem

Elina Maria Ryymin

Remonter AS

Styremedlem

Jan Åge Fjell

Jobbhuset AS

Styremedlem

Aina Berge

Nordpolen Industrier AS

Vara

Jane Midtbø

ASVO-Kongsberg AS

Distriktets representant i ASVLs sentralstyre

Tonje Solstad

Svelvik Produkter AS

Distriktssekretær fra ASVL

Aksel Hanto Steen