ASVL består i dag av tre nivåer:

 • Medlemmene
 • Distriktsforeningene
 • Landsforeningen

Organisasjonen har fem distriktsforeninger:

Distriktsforeningene arbeider bl.a. for økt samarbeid mellom medlemsbedriftene i sine regioner gjennom kurs, møter og bedriftsbesøk. Distriktsforeningene jobber også med kompetanseheving, ikke minst overfor arbeidsledere. Foreningens styrer kan brukes som høringsinstans for styret i ASVL.

 • DISTRIKT ØST
  Viken, Innlandet, Oslo
  Svein Marfi
  Lier ASVO AS, Lier| Mobil.:  901 30 729 | svein@lier-asvo.no
 • DISTRIKT SØR
  Agder, Telemark og Vestfold
  Simen Førsund
  Smiløkka Arena AS | 93 23 94 60  | simen@smilokka.no
 • DISTRIKT VEST
  Vestland, Rogaland
  Betty Hessevik  
  ASVO Måløy, Deknepollen  |  Tlf.: 57 85 26 60  | betty@asvomaloy.no
 • DISTRIKT MIDT-NORGE
  Møre og Romsdal, Trøndelag
  Ingalill Råket
  Allvekst AS |  Tlf.:  | ingalill@allvekst.no
 • DISTRIKT NORD
  Nordland, Troms og Finnmark
  Odd Helge Skogvold
  Aktiv Ballangen AS, Ballangen|  Tlf.: 91 57 45 35  | odd.helge.skogvold@aktivballangen.no