ASVL består i dag av tre nivåer:

 • Medlemmene
 • Distriktsforeningene
 • Landsforeningen

Organisasjonen har fem distriktsforeninger:

Distriktsforeningene arbeider bl.a. for økt samarbeid mellom medlemsbedriftene i sine regioner gjennom kurs, møter og bedriftsbesøk. Distriktsforeningene jobber også med kompetanseheving, ikke minst overfor arbeidsledere. Foreningens styrer kan brukes som høringsinstans for styret i ASVL.

 • DISTRIKT ØST
  Viken, Innlandet, Oslo
  Svein Marfi
  Lier ASVO AS, Lier| Mobil.:  901 30 729 | svein@lier-asvo.no
 • DISTRIKT SØR
  Agder, Telemark og Vestfold
  Simen Førsund
  Smiløkka Arena AS | 93 23 94 60  | simen@smilokka.no
 • DISTRIKT VEST
  Vestland, Rogaland
  Morgan Taule  
  Knarvik Industri og Miljø AS, Isdalstø|  Tlf.: 56 37 55 24  | morgan@k-im.no
 • DISTRIKT MIDT-NORGE
  Møre og Romsdal, Trøndelag
  Erling Hustad
  Aspekt Hustadvika AS |  Tlf.: 476 05 620  | erling@aspekthustadvika.no
 • DISTRIKT NORD
  Nordland, Troms og Finnmark
  Anita Remme
  ASVO Vardø AS, Vardø|  Tlf.: 900 47 125  |anita@asvovardo.no