ASVL består i dag av tre nivåer:

 • Medlemmene
 • Distriktsforeningene
 • Landsforeningen

Organisasjonen har fem distriktsforeninger:

Distriktsforeningene arbeider bl.a. for økt samarbeid mellom medlemsbedriftene i sine regioner gjennom kurs, møter og bedriftsbesøk. Distriktsforeningene jobber også med kompetanseheving, ikke minst overfor arbeidsledere. Foreningens styrer kan brukes som høringsinstans for styret i ASVL.

 • DISTRIKT ØST
  Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Østfold
  Lars Sevatdal
  Gamle Oslo Tre og Tekstil AS, Oslo | Mobil.:  95 92 24 51 | lars.sevatdal@gott.no
 • DISTRIKT SØR
  Aust-Agder, Telemark, Vest-Agder, Vestfold
  Tor Kristian Johansen
  Lisand Industrier, Tvedestrand  |  Mobil: 48 99 02 67  |  tor.kristian@lisand.no
 • DISTRIKT VEST
  Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane
  Betty Hessevik  
  ASVO Måløy, Deknepollen  |  Tlf.: 57 85 26 60  | betty@asvomaloy.no
 • DISTRIKT MIDT-NORGE
  Møre og Romsdal, Trøndelag
  Wiktor Hagan
  Optimus AS, Røros |  Tlf.: 45 24 28 30 | wiktor.hagan@optimus.as
 • DISTRIKT NORD
  Finnmark, Nordland, Troms
  Odd Helge Skogvold
  Aktiv Ballangen AS, Ballangen|  Tlf.: 91 57 45 35  | odd.helge.skogvold@aktivballangen.no