Antall medlemsbedrifter: 26

Styret

 • Styreleder:
 • Inga Lill Råket
 • Bedrift: Allvekst AS
 • Telefon: 905 26 608
 • E-post: ingalill@allvekst.no
 • Styremedlem:
 • Rune Lyngen
 • Bedrift: Leva-Fro AS AS
 • Telefon: 951 29 458
 • E-post: rune@leva-fro.no
 • Styremedlem:
 • Ole-Morten Sørvig
 • Bedrift: DalPro AS
 • Telefon: 957 20 552
 • E-post: ole@dalpro.no
 • Styremedlem:
 • Nina Pallin Lorier
 • Bedrift: Midtre Gaudal ASVO AS
 • Telefon: 970 46 824
 • E-post: nina@mgasvo.no
 • Vara:
 • Idar Nedal
 • Bedrift: Unika AS
 • Telefon:  900 83 040
 • E-post: idar@unika.no
 • Representant til styret sentralt:
 • Per Kristian Skjærvik
 • Bedrift: Styreleder i IFjobb AS
 • Telefon: 907 27 533
 • E-post: pe-skja@online.no

 

Årsmøter

2021 – Protokoll årsmøte 2021 ASVL distrikt Midt-Norge
2020 – Protokoll Ekstraordinært årsmøte 2020 ASVL distrikt Midt-Norge
2020 – Protokoll årsmøte 2020 ASVL distrikt Midt-Norge
2019 – Protokoll årsmøte 2019 ASVL distrikt Midt-Norge
2019 – Valg av styret årsmøte 2019

2018 – Protokoll fra årsmøte ASVL distrikt Midt-Norge

2017 – Protokoll fra årsmøtet ASVL distrikt Midt-Norge
2017 – Årsmøte program 13. – 14. februar ASVL Distrikt Midt-Norge

2016 – Protokoll årsmøte ASVL distrikt Midt-Norge
2016 – Årsmøte program 7.-8. mars Distrikt Midt-Norge

2015 – Protokoll årsmøtet ASVL Distrikt Midt-Norge

2014 –  Årsmelding ASVL Distrikt Midt-Norge

Fagpresentasjoner 

2019 – Presentasjon ASVL
2019 – Presentasjon Strategi-/mediaplan

2016 – Presentasjon Tromsø ASVO
2016 – Presentasjon anbudsprosess Aust-Agder

Styremøter 2021
2021-03-10 Referat styremøte nr 3 ASVL Midt-Norge
2021-02-02 Referat styremøte nr 2 ASVL Midt-Norge
2021-01-18 Referat styremøte nr 1 ASVL Midt-Norge

Styremøter 2020
2020-12-10 Referat styremøte nr 9 ASVL Midt-Norge
2020-10-09 Referat styremøte nr 8 ASVL Midt-Norge
2020-09-07 Referat styremøte nr 7 ASVL Midt-Norge
2020-08-21 Referat styremøte nr 6 ASVL Midt-Norge
2020-06-15 Referat styremøte nr 5 ASVL Midt-Norge
2020-05-20 Referat digitalt styremøte nr 4 ASVL Midt-Norge
2020-03-24 Referat digitalt styremøte nr 3 ASVL Midt-Norge
2020-02-27 Referatet digitalt styremøte nr 2 ASVL Midt-Norge
2020-01-15 Referat digitalt styremøte nr 1 ASVL Midt-Norge


Styremøter 2019

2019-12-10 Referat telefonstyremøte 7 distrikt Midt-Norge
2019-08-20 Referat telefonstyremøte 6 distrikt Midt-Norge
2019-06-24 Referat styremøte 5 distrikt Midt-Norge

2019-04-11 Referat telefonstyremøte 4 distrikt Midt-Norge

2019-02-21 Referat telefonstyremøte 3 distrikt Midt-Norge

2019-01-31 Referat telefonstyremøte 2 distrikt Midt-Norge

2019-01-14 Referat telefonstyremøte 1 distrikt Midt-Norge

Styremøter 2018

2018-08-22 Referat telefonstyremøte 6 distrikt Midt-Norge 
2018-06-28 Referat telefonstyremøte 5 distrikt Midt-Norge

2018-06-04 Referat styremøte 4 distrikt Midt-Norge

2018-05-08 Referat telefonstyremøte 3 distrikt Midt-Norge

2018-03-23 Referat telefonstyremøte 2 distrikt Midt-Norge
2018-01-18 Referat telefonstyremøte 1 distrikt Midt-Norge

Styremøter 2017

2017-12-20 Referat telefonstyremøte 11 distrikt Midt-Norge
2017-11-07 Referat telefonstyremøte 10 distrikt Midt-Norge
2017-09-26 Referat telefonstyremøte 9 distrikt Midt-Norge
2017-09-04 Referat styremøte 8 distrikt Midt-Norge

2017-06-20 Referat telefonstyremøte 7 distrikt Midt-Norge

2017-05-22 Referat styremøte 6 distrikt Midt-Norge
2017-05-03 Referat telefonstyremøte 5 distrikt Midt-Norge
2017-03-13 Referat styremøte 4 distrikt Midt-Norge

2017-02-14 Referat styremøte 3 distrikt Midt-Norge

2017-01-19 Referat telefonstyremøte 2 distrikt Midt-Norge

2017-01-05 Referat telefonstyremøte 1 distrikt Midt-Norge

Styremøter 2016

2016-11-21 Referat styremøte 11 distrikt Midt-Norge
2016-10-31 Referat styremøte 10 distrikt Midt-Norge
2016-09-22 Referat styremøte 9 distrikt Midt-Norge
2016-09-22 Referat styremøte 8 distrikt Midt-Norge
2016-08-22 Referat styremøte 7 distrikt Midt-Norge
2016-06-23 Referat styremøte 6 distrikt Midt-Norge
2016-05-09 Referat styremøte 5 distrikt Midt-Norge
2016-04-07 Referat styremøte 4 distrikt Midt-Norge 
2016-02-05 Referat styremøte 3 distrikt Midt-Norge
2016-01-13 Referat styremøte 2 distrikt Midt-Norge
2016-01-08 Referat telefonstyremøte 1 distrikt Midt-Norge