Antall medlemsbedrifter:  28

Styret

 • Styreleder:
 • Simen Førsund
 • Bedrift: Smiløkka Arena AS
 • Telefon: 93 23 94 60
 • E-post: simen@smilokka.no
 • Styremedlem:
 • Øystein Sangesland
 • Bedrift: Songvaar Vekst AS
 • Telefon: 918 02 409
 • E-post: oystein@songvaar.no
 • Styremedlem:
 • Anette M. Tesaker
 • Bedrift: Momentor AS
 • Telefon: 917 93 226
 • E-post: amt@momentor.as
 • Revisor:
 • Anne Rostad Krømcke
 • Bedrift: Empus AS
 • Telefon: 940 15 193
 • E-post: anne@empus.no
 • Distriktets representant til ASVLs sentralstyre:
 • Anne Andersen
 • Bedrift: iVekst AS
 • Telefon: 40 60 89 09
 • E-post: anne.andersen@ivekst.no
 • Distriktssekretær fra ASVL:
 • Jens Gram
 • Telefon: 920 84 474
 • E-post: jens@asvl.no

 

Kommende medlemsmøter og konferanser

Se ASVL.no

Årsmøter

Årsmøteprotokoller

Styremøter

Referat styremøter