Antall medlemsbedrifter:  36

Styret

Kommende medlemsmøter og konferanser

Se ASVL.no

Protokoll fra årsmøter

2020 – Protokoll fra årsmøte 04.02.2020 distrikt VEST
2020 – Årsregnskap 2019 distrikt VEST
2020 – Årsmelding 2019 distrikt VEST
2019 – Protokoll fra årsmøte 13.03.2018 distrikt VEST
2018 – Årsregnskap 2017 med melding fra revisor
2017 – Protokoll årsmøte 14.02.2017 ASVL distrikt Vest
2016 – Årsmelding 2016 ASVL distrikt Vest 
2016 – Årsregnskap 2016 ASVL distrikt Vest
2016 – Protokoll årsmøtet 2016 ASVL distrikt Vest
2015 – Protokoll årsmøtet 2015 ASVL Distrikt Vest

Presentasjoner

2020 – Presentasjon om VTA-plasser
2020 – Presentasjon om lærekandidater
2020 – Ny organisasjon, direktør Dag Sandvik
2020 – Presentasjoner fra årsmøte: Avanti Ryfylke – Kvalifisering   /  Nav Vestland – en etat i endring  / “The  leaders” v/Elisabeth Rasmussen  /
2019 – Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse – Jan Spurkeland
2018 – Nytt fra ASVL, direktør Dag Sandvik
2017 – Presentasjon PYX 3 AS – Merkevare, markedsføring, målstyrt salg

Styremøter

Medlemsmøter