Styret 2023-2025

Styreleder

Arna Smistad

Nestleder

Morgan Taule

Repr. Distrikt Nord

Line Henriksen

Repr. Distrikt Midt-Norge

Per Kristian Skjærvik

Repr. Distrikt Vest

Svein Axel Johannessen

Repr. Distrikt Sør

Anne Andersen

Repr. Distrikt Øst

Tonje Solstad

1. vara (møtende)

Arild Ernst Berge

Vara

Marit Måøy Holm

Vara

Jan Åge Fjell

Egendefinert tittel

Opprett bruker