Ord til handling – Viktig å enes om ledelsesverktøy

Hege Riise og Morten Huth er fornøyde med Ordtilhandling
Aktuelt

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Oppdatert: 27. oktober 2023

-Hva sitter dere igjen med etter gårsdagen, spør Stian Karlsen. Han er daglig leder i Ordtilhandling, et lederprogram som ASVL har tilbudt sine medlemmer i to omganger nå.

De 30 avdelingslederne og daglige ledere som i to dager har vært samlet på Gardermoen, summer litt mellom bordene og kommer med innspill. Evaluering og tilbakemelding er viktig.

Gode verktøy

En av de som er med på kurset er Morten Huth, daglig leder i FASVO i Fredrikstad, en bedrift med flere avdelinger, 25 lærekandidater og 90 VTA-plasser. Han har tatt med seg to til fra bedriften, så FASVO stiller mannsterke.

-Så lenge det er økonomisk mulig, er det nyttig å sende flere. Det er en stor forankring som skal gjøres i organisasjonen. Og den må starte med lederne. Da er det bra at flere har tatt kurset.

-Svarer kurset til forventingene?

-Absolutt. Det er mange nyttige elementer vi kan ta med oss til organisasjonen. Vi skulle revitalisere strategien vår, så et slikt kursløp i ledelse passet godt inn den prosessen, sier han.

Hege Riise, daglig leder i Vekst Oppdal, representere en bedrift med 17 VTA-plasser og 10 på AFT. Hun startet jobben i fjor, og hennes nestleder (nk) i Oppdal, hadde gått på Ordtilhandling forrige gang det ble arrangert.

-Jeg tenkte at det da var lurt å ha samme verktøy som henne. Jeg har også jobbet med ledelse i mange år, og tenkte at det i ly av min nye jobb var lurt å trekke dette litt frem i pannebrasken.

-Er du fornøyd med kurset?

– Kurset er bra. Tar med meg ting tilbake til bedriften, absolutt gode verktøy. Det er motiverende å høre på folk som har jobbet med ledelse så systematisk. Veldig inspirerende. Så må man bevisstgjøre seg selv til å ta det med i den travle hverdagen, sier hun.

Konkret og praktisk

ASVL ville tilby et konkret og praktisk lederprogram til sine medlemmer. Derfor ble Ordtilhandling testet ut. Og tilbakemeldingene er gode.

Selv sier Ord til Handling på sine nettsider at selskapet Ordtilhandling ble etablert i 2002, og har siden den gang tilbudt et av Norges mest etterspurte og anerkjente lederutviklingsprogram hvor over 700 ledere har deltatt.