Sysselsettingsutvalget har levert to rapporter:

NOU 2019: 7: Arbeid og inntektsikring – Tiltak for økt sysselsetting

NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring – Tiltak for økt sysselsetting

Sysselsettingsutvalget foreslår blant annet å øke bruken av arbeidsmarkedstiltak – også for utsatte grupper.