Vellykket frokostmøte om jobbfastholdelse

Aktuelt

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 19. desember 2023

6. desember arrangerte Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), ASVL og Arbeid & Inkludering frokostmøte med tema:

Fra svingdør til jobbfastholdelse: Arbeidskraft i en ny tid.

Over 150 personer fulgte arrangementet live på Facebook, og et 30-talls interesserte tilhørere hadde tatt turen innom studio denne førjulsmorgenen.

Ordstyrer Frode Ersfjord fra FLT hadde en stødig hånd på arrangementet, og introduserte temaer og innlegg som er høyaktuelle i en tid hvor arbeidskraftmangelen er stor og økende.

Forsker på Arbeidsforskningsinstituttet, Magne Bråthen, redegjorde for nye funn om bruken av midlertid lønnstilskudd.

Han kunne fortelle at lønnstilskudd i økende grad benyttes for å bistå personer med nedsatt arbeidsevne. Funnene tilsier at effekten av lønnstilskudd er størst for personer med nedsatt arbeidsevne dersom lønnstilskudd inngår i en kjede av tiltak.

-Vi må se på tiltakene i sammenheng for å analysere hva som må til å for å få arbeidssøkere i jobb, sa Bråthen.

Arbeidsforberedende trening er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Forsker Rolf Golombek fra Frisch-senteret presenterte funn fra en evaluering av tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT).

Evalueringen var bestilt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og Frisch-senteret har samarbeidet med Proba Samfunnsanalyse om rapporten.

I snitt deltar førstegangsdeltakere i tiltaket i AFT i 9 måneder, kunne Golombek fortelle.

Evalueringen konkluderer med at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

-Fortsett å tilby tiltaket. Flere kommer i jobb, flere kommer i utdanning, og færre blir mottakere av uføretrygd, sa Golombek.

Arbeid & Inkludering: Samfunnet må bruke mer på arbeidsmarkedstiltak

Direktør i Arbeid & Inkludering, Kenneth Stien pekte på at Norge står i en arbeidskraftkrise.

-Derfor må vi gjøre mer for å mobilisere de som står utenfor, sa Stien.

Sendingen ble strømmet for medlemmer og andre interesserte.

Han uttrykte sterk bekymring for at arbeidsmarkedstiltak blir for lavt prioritert til å lykkes med dette.

Han påpekte også at Norge bruker mindre på tiltak enn våre naboland.

-Det kommer til å koste penger å få flere i arbeid, påpekte han, men viste til tall som dokumenterer at arbeidsmarkedstiltak lønner seg for samfunnet.

ASVL: Oppfølging i VTO må ikke settes på anbud

Dag Sandvik, direktør i ASVL, påpekte at det er avgjørende at arbeidsmarkedstiltak må styrkes betydelig i tiden fremover. Samtidig understreket han at det er behov for å tenke nytt.

I likehet med Stien i Arbeid & Inkludering tok han til orde for at arbeidssøkere som har vært i AFT-tiltaket, må kunne få oppfølging også i den avgjørende tiden etter at de er kommet i arbeid.

Sandvik understreket at det også må gjøres grep for å sikre at personer med tilrettelagt arbeid blir stående i arbeid.

-Anbudsutsetting av oppfølgingen i VTO må ikke settes på anbud. En slik løsning vil ikke skape trygghet og forutsigbarhet for ansatte i tiltaket, påpekte Dag Sandvik, direktør i ASVL.

Sandvik oppfordret til å fjerne skillet mellom tilrettelagt arbeid hos tiltaksarrangører og tilrettelagt arbeid hos ordinære bedrifter.

-På den måten  kan vi skape karrieremuligheter også for de som trenger tilrettelagt arbeid, sa Sandvik.

Prioriteringer

Etter innleggene var det duket for debatt mellom Henrik Asheim (nestleder i Høyre og medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomite), Freddy Andre Øvstegård fra SV (leder av arbeids- og sosialkomitéen) og Tuva Moflag fra AP (andre nestleder i arbeids- og sosialkomitéen).

Tuva Moflag fra regjeringspartiet Ap understreket at det er viktig å bruke penger på tiltak som virker.

-For 2024 øker vi for første gang bruken av arbeidsmarkedstiltak selv om arbeidsmarkedet er stramt, sa hun, og påpekte at dette er en viktig endring i tankegangen rundt arbeidsinkludering.

Samtidig påpekte hun at regjeringen må gjøre vanskelige valg.

-Vi må prioritere mellom mange formål som alle er samfunnsøkonomisk lønnsomme, påpekte Moflag.

Stortingsmelding på vei

Hun viste til at regjeringen vil komme med en stortingsmelding om arbeidmarkedstiltak i 2024.

Ordstyrer påpekte at det kunne være en motsetning mellom prioritering av Arbeidsforberedende trening og lønnstilskudd, og at lønnstilskudd kunne sees på som en subsidiering av arbeidsgiverne.

Alle tre politikerne mente imidlertid at det var viktig å se tiltakene i sammenheng.

-Kombinasjonen av tiltak og fortsatt oppfølging kan gjøre det enklere for arbeidsgiverne, påpekte Øvstegård fra SV.

Høyre var opptatt av også å se på hvem som kan levere arbeidsmarkedstiltak.

-Private og ideelle aktører er viktige fordi man da får inn mange ulike aktører som gjør ting på forskjellige måter, sa Asheim.

SV var opptatt av NAVs evne og mulighet til å bistå i arbeidsinkluderingsinnsatsen.

-NAV må få midler nok og tillit til å følge opp arbeidssøkerne, sa han.

Politikerne uttrykte alle stor bekymring for at så mange unge mennesker faller ut av arbeidslivet.

Tusen takk til forskere, politikere og publikum, som alle bidro til et vellykket arrangement.

Og ikke minst takk til våre medarrangører i Forbundet for Ledelse og Teknikk og Arbeid & Inkludering.