Årets Viktigste Frokost – opptak av strømmingen og bilder fra dagen

Årets Viktigste frokost 2024
Tilrettelagt arbeid

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Oppdatert: 20. juni 2024

-Personer med utviklingshemming er en særlig ressurs og trenger et særlig vern gjennom lovgivning, fortsatte han og argumenterte for at det må på plass en lovbestemt rett til tilrettelagt arbeid. Dette sa direktør i ASVL i sin appell under Årets Viktigste Frokost 11. juni.

Han fortsatte:

-Frem til denne lovbestemmelsen er på plass, trengs det minst 1000 nye tilrettelagte jobber hvert år.

God stemning

Godt over 100 mennesker hadde tatt turen til plassen foran Stortinget for å gi stemme til kravet om 1000 nye tilrettelagte jobber hvert år. Også mange politikere hadde tatt turen, inkludert statssekretær fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Per Olav Skurdal Hopsø. I tillegg var det markeringer over 40 steder eller i landet, hvor mange fulgte strømmingen fra Oslo.

Se opptak av strømmingen på ASVLs Facebook-side.

Stolt og glad

Mona Mittet, ansatt ved Fossheim i Oslo fulgte direktør Sandvik på talerlisten. Hun har jobbet på Fossheim i Oslo i 16 år og trives som bare det.

-Vi er stolte av jobben vår og gleder andre med det vi gjør. Jeg hadde ikke kommet dit jeg er i dag uten alle de på Fossheim som pusher meg og støtter meg, sa hun.

Mia Johansen, representant NFUs erfaringsutvalg (representerer Nordland), delte så sine erfaringer. Hun pekte på viktigheten av å tidlig bli sett og hørt. Allerede i barnehage og barneskole startet hennes gode prosess med språkopplæring og skriveopplæring. Ungdomsskolen og videregående var ikke like positivt.

-Det var oppbevaring. Det er viktigere å finne ut hva utviklingshemmede har lyst til å jobbe med og hva som er mulig.

Selv jobber hun i dag på et dagtilbud for eldre som bor hjemme.

-Jeg gleder meg til helgen er over og det blir mandag og jobb. Jeg er litt Petter Stordalen på det området, sa hun til applaus fra de fremmøtte.

Viktigheten av jobb – uansett

Per Christian Ellefsen, skuespiller kjent for mange, skal ut på turne med Elling-forestilling til høsten. Han holdt avsluttende innlegg, der han blant annet snakket om hvor viktig jobben er – uansett.

-Ingen skal fortelle meg at det er forskjell på å jobbe i tilrettelagt arbeid eller å jobbe på Riksteatret som meg. Det handler om viktigheten av å ha arbeid.

Under ser du bilder fra arrangementet utenfor Stortinget og andre steder i landet.