ASVL og Arbeid & Inkludering med skreddersydd kurstilbud

Folk som jobber
Kurs og konferanser

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Publisert: 7. februar 2024

Terje Wårheim har skreddersydd et kursopplegg på bakgrunn av medlemsbedriftenes tilbakemeldinger og behov. Nå kan du sikre deg bred og oppdatert praktisk kunnskap innen tilrettelegging for personer med kognitive funksjonsvariabler.

Kursene kan gjennomføres uten at man nødvendigvis tar alle kursene. Men de bygger på hverandre, og er nøye satt sammen for å gi deg helhetlig kompetanse innen kognitive funksjonsvariabler. 

– Det blir som en akademisk stige, sier Wårheim.

Teori om til praksis

Bilde av Terje Wårheim sittende ved en pult foran en PC
Terje Wårheim, kursholder. Foto: Privat

Men det er ikke bare akademisk kunnskap du vil få servert på kursene. Wårheim disker opp med en virkelighetsnær formidling og praktiske ekempler i fleng – i kjent stil.

Wårheim er en anerkjent og erfaren kursholder. På tidligere kurs har han fått svært positive tilbakemeldinger for å gi praktiske eksempler som lett kan overføres til arbeidshverdagen. Wårheim er utdannet barnevernspedagog, og har mastergrad i tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren. Han underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART: Aggression Replacement Training og har lang erfaring i arbeid med barn og unge med blant annet autismespekterforstyrrelser. 

– Jeg pleier å si at det er tre komponenter som må være på plass hvis du skal lykkes som veileder. Det første er kongruens, eller tillit og ekthet om du vil. Så trenger du evnen til å vise empati slik at du kan sette deg inn i situasjonen til den andre. Dette henger tett sammen med den tredje komponenten, som er at du må kunne akseptere hvordan verden ser ut for den du skal veilede, sier han.

Gjennom denne kursrekken danner du et solid grunnlag for å kunne oppnå særlig de to sistnevnte komponentene. Altså å sette deg inn i den du veileder sin situasjon og verdensbilde.

Ettertraktede arbeidstakere

– Det vil ikke bli en psykologisk eller diagnostisk tilnærming under kurserekken, men du vil få praktisk rettet informasjon som er direkte overførbar til en hverdag i arbeidslivet, lover Wårheim. – Mange arbeidstakere med kognitive funksjonsvariabler mangler ikke nødvendigvis kompetanse. Det handler ofte heller om at de selv og/eller arbeidsgiver mangler forståelse for begrensinger, muligheter og styrker. På kurset vil vi ikke bare belyse begrensinger, men også muligheter og styrker, sier han.

Ved hjelp av kurset vil du øke dine ferdigheter og metoder for å se positive egenskaper foran negative avvik.

– Vi vet at mange personer med kongnitive avvik har en rekke positive og etterspurte egenskaper. De har ofte et høyt detaljfokus, mange av dem er svært nøyaktig og opptatt av struktur. Dette er  etterspurte egenskaper i arbeidslivet, sier Wårheim.

Selvbestemmelse er også en sentral del av kurset.

–  Personer med en godt utviklet evne til selvbestemmelse har større sjanser for å lykkes i arbeidslivet. Derfor vil vi dykke ned i hvordan inkludere den du veileder sine interesser og egne preferanser i tilretteleggingen.

I tillegg trekker han frem at kurset kan ha noe på si for din egen trivsel og mestring i hverdagen.

– På kursene vil vi belyse en rekke fakte, men også avlive myter som mange har. Kurset kan i høyeste grad bidra til økt mestring også for veileder, og til å øke trivsel på jobben, sier han. 

Til glede for hele bransjen

– Vi i Arbeid & Inkludering er glade for å kunne videreføre vårt gode samarbeid med Terje Wårheim, som både har lang erfaring og spisskompetanse innen vårt fagfelt, sier Christine Schaanning. Hun er fagsjef i Arbeid & Inkludering.

– Vi setter også pris på å kunne gjøre dette i samarbeid med ASVL, da denne kursrekken vil være av høy relevans for hele vår bransje. Terje er en både engasjerende og dyktig foredragsholder, og hans kursrekke har fått svært gode evalueringer fra våre medlemmer. Vi ser også frem til å kunne tilby to helt nye kurs i denne kursrekken, etter innspill fra forrige runde med kurs. Innspill fra våre medlemmer blir vi alltid svært glade for! sier hun.

De to kursene som holdes for første gang tar for seg temaene rus og overgrep.

– Kursrekken til Terje Wårheim har fått utrolig bra respons og vi i ASVL ser frem til at enda flere får bygget kompetanse på områder som treffer så rett inn i målgruppen og utfordringene i hverdagen, sier Merethe Horgen. Hun er fagutvikler i ASVL.

Stort spenn i AFT og VTA

– Det er et stort spenn av ulike kognitive funksjonsvariabler veiledere i AFT og VTA må forholde seg til. Det er viktig for veiledere å ha en grunnforståelse for hva ulike variabler kan gi av utfordringer, men også av muligheter. Ikke minst er det viktig å forstå at bak hvert utfordringsbilde er det et individuelt menneske med sin individuelle variant av nettopp den eller den diagnosen, sier Horgen.

Kursrekken tar for seg et mangfold av ulike tilretteleggingsbehov, og her kan det være nyttig å merke seg at kan forekomme komorbiditet (at en har flere diagnoser samtidig) mellom de ulike funksjonsvariablene.

– Vi har alle et behov for å kunne få tilrettelagt vår arbeidshverdag på en slik måte at vi får nyttiggjort oss våre styrker, samtidig som vi får hjelp og støtte til det som er mer krevende for oss. Ved større og sammensatte tilretteleggingsbehov vil det være en stor trygghet i det å møte en fagperson som er kjent med hva de ulike funksjonsvariablene innebærer, samt det å finne nye innfallsvinkler til hvordan en kan bidra inn i arbeidslivet i tråd med sine egne behov og ønsker, sier Schaaning.

– Det faglige innholdet er lett forståelig og Terje har en engasjerende måte å formidle stoffet på. Det at kursene gjennomføres digitalt, at hvert kurs er frittstående og har kort varighet, gjør at kompetansebyggingen blir inspirerende og lett tilgjengelig, sier hun.

– Disse kursene treffer rett inn i hverdagen din, enten du skal følge opp mennesker internt hos tiltaksleverandør eller på andre arbeidsplasser. Du vil få økt din egen forståelse, og etter kurset vil du stå tryggere i situasjoner som lett kan skape usikkerhet og frustrasjon, sier Schaanning.  

Terje sin kursrekke gir deg en strukturert og faglig oppdatert innføring innen ulike kognitive funksjonsvariablene du gjerne treffer på som veileder, tilføyer Horgen. – Bli med, og få en inspirerende og praksisrettet kompetanseheving som du kan ta i bruk i din arbeidshverdag!