ASVL til regjeringen: Ønsker jevnere fordeling av tilrettelagte jobber

Tilrettelagt arbeid

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 30. januar 2024

I 2023 ble 95 prosent av alle nye tilrettelagte jobber lagt til bedrifter der det ikke jobber veiledere med arbeidsinkluderingskompetanse.

Med andre ord kom jobbene i det såkalte VTO-tiltaket (Varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv).

Nedprioriterer personer med utviklingshemning

ASVL slo alarm da dette ble kjent på slutten av fjoråret.

-En så stor skjevfordeling innebærer at personer med utviklingshemning og andre med større tilretteleggingsbehov blir nedprioritert, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

Etter ASVLs syn, bør minst 6 av 10 nye tilrettelagte jobber komme hos vekst- og tiltaksarrangører, slik at også personer med større oppfølgingsbehov får en mulighet på arbeidsmarkedet. Dette er også i tråd med regjeringens vedtatte forslag til statsbudsjett på området, slik vi ser det.

Ble lyttet til av statssekretæren

Nettopp fordelingen av nye tilrettelagte jobber var tema da ASVL møtte statssekretær i Arbeids – og inkluderingsdepartementet, Per Olav Skurdal Hopsø, 26. januar.

Departementet har sett utviklingen i antall plasser i forhåndsgodkjente og ordinære virksomheter, og var kjent med at fordelingen i fjor gikk sterkt i favør av kun den ene typen jobber.

Skurdal Hopsø påpekte at departemenet vil se på problemstillingene inn mot styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Utover vårt hovedbudskap om fordelingen mellom tiltakstype, ga vi også innspill om geografisk fordeling av nye tilrettelagte jobber, og NAVs plikt til å fylle avtalte plasser.

Les vårt skriv til departementet her