Høyre foreslår 1000 nye tilrettelagte jobber i alternativt budsjett

Tilrettelagt arbeid

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 2. juni 2023

Høyre presenterte nylig sitt alternative forslag til statsbudsjett.

Vi er glade for at Høyre har tatt behovene på alvor i sitt budsjettforslag, med 1.000 nye tilrettelagte jobber neste år, i tillegg til økt satsing på tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne, og HELT MED. 

Forslaget står i kontrast til regjeringens tilsvarende, der det ikke er satt av penger til nye tilrettelagte jobber til neste år i det hele tatt.

Høyre-representantene Aleksander Stokkebø, Margret Hagerup og Henrik Asheim er blant dem som har vist, og fortsetter å vise, et stort engasjement for at utviklingshemmede og andre med tilretteleggingsbehov skal ha muligheter i arbeidslivet.

Det er vi svært takknemlige for! 

Regjeringen ser ikke potensialet

ASVL synes det er synd at regjeringen ikke ser potensialet som ligger i å gi flere mulighet til tilrettelagt arbeid. Det er stor mangel på arbeidskraft, og arbeidsledigheten blant mange av de som trenger en slik jobb, er skyhøy.

Senest 23. november hevder statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Tomas Norvoll at uføre uten arbeid ikke er arbeidsledige. Han viser til at de jo har livsopphold gjennom trygden.

Men det er ikke det det handler om! Det handler om muligheten til å bli en del av norsk arbeidsliv – på lik linje med andre.

Blant gruppen utviklingshemmede mellom 18 og 25 år står faktisk 8 av 10 utviklingshemmede uten arbeid.

Faksimile fra NRK

Udekket behov

Også andre partier har større visjoner på dette området enn regjeringspartiene. KRF, som alltid har vært en utrettelig forkjemper for inkludering av utviklingshemmede, foreslår 500 nye jobber neste år. Det gjør også SV – regjeringens budsjettpartner.

Det er sannsynlig at det endelig statsbudsjettet for neste år vil innebære at behovet for nye jobber ikke blir dekket. Det er synd for de det gjelder, og familiene deres. Men det er også synd for Norge, som går glipp av verdifull arbeidskraft.