Realkompetansevurdering del 2

30. sep-22. nov Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 16. september

Kursstrukturen er designet for å passe arbeidsledere i både AFT og VTA

Medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: kr 3 900,-
Andre: kr 4 900,-

30. september

kl 11.00-13.-00

Digital samling

11. oktober

kl 11.00-13.00

Digital samling

8. november

kl 11.00-13.00

Digital samling

22. november

kl 11.00-13.00

Digital samling

Om kurset

Realkompetanse del 2 bygger på en praktisk opplæring i kartlegging og dokumentasjon av realkompetanse. Kurset dekker ulike aspekter ved å lage et faglig solid grunnlag for at Fylkeskommunen kan gi en formell realkompetansevurdering. Kurset består av fire digitale samlinger à 2 timer. Mellom samlingene vil det være arbeidsoppgaver og veiledningsforum.

Mange har deltatt på Anette sitt kurs i realkompetanse, men det er behov for å få mer opplæring i hvordan man skal jobbe rent praktisk ute i våre bedrifter med å bli gode på å kartlegge og dokumentere realkompetanse.

Kurset vil ta for seg ulike sider med det å lage et faglig godt grunnlag for at aktuell instans i Fylkeskommunen kan gi en formell realkompetansevurdering. I tillegg legger vi opp til at mellom kursdagene vil det bli tilbud om et to timers digitalt veiledningsforum hvor kursdeltakerne kan ta opp aktuelle problemstillinger knyttet til arbeidsoppgavene mellom samlingene. Dette forumet vil bli ledet av; Erik Lundgård fra OK Vekst Innlandet og Elin Antonsen/Therese Bull Engelstad fra vår medlemsbedrift Lipro AS. Datoene for veiledningsforumene er ikke fastsatt enda.

Kursstrukturen er laget slik at den også kan passe arbeidsledere i AFT/VTA, for ambisjonen til vår bransje bør være at denne kompetansen bør gjennomsyre hele organisasjonen og da er særlig arbeidslederne viktige. Det er jo de som til daglig jobber med tiltaksdeltakerne og har de beste forutsetninger for å kartlegge og dokumentere realkompetanse. Målet er derfor at mange fra hver bedrift deltar på dette kurset, men vi anbefaler at minst en fra hver bedrift på forhånd har tatt Anette sitt første kurs; Realkompetansevurdering. Kurset i Realkompetansevurdering, som har en mer teoretisk innretning, er satt opp den 6. og 13. september hvor bedrifter som ikke har ansatt(e) med slik kompetanse vil bli prioritert. Påmelding til dette kurset finner du her.

Samling 1 – 30. september

Tema: Å knytte samarbeid med relevante fagpersoner i  realkompetansevurdering, bruk av – og forståelse for læreplaner og læreplanverk.

 • Aktuelle samarbeidspartnere. Tolkningsfelleskap
 • Læreplaner, innehold, aktuelle yrkesoppgaver, likeverdig kompetanse

Hvordan jobber vi: Workshop med bruk av SØT-modellen. Dialogforelesning,  grupper og teamarbeid. Logg til slutt

Arbeidsoppgave til neste gang: å knytte kontakter for samarbeid og kvalitetssikring. Velge relevant læreplan for oppdraget. Lage MAPPE

Samling 2 – 11. oktober

Tema: Å finne gode verktøy for å kartlegge taus kunnskap, nøkkelkompetanse og grunnleggende ferdigheter. Hvor starter vi?

 • Utgangspunkt i aktuelle læreplaner
 • Observasjon
 • Logger
 • Dokumentasjon

Hvordan jobber vi: Workshop med bruk av SØT-modellen. Status arbeidsoppgave siden sist. Dialogforelesning,  grupper og teamarbeid. Logg til slutt

Arbeidsoppgave til neste gang: Å starte kartlegging og dokumentasjon av nøkkelkompetanse. Fylle MAPPEN

Samling 3 – 8. november

Tema: Å finne gode verktøy for å kartlegge fagspesifikk kompetanse. Arbeidsoppgave; Å kartlegge fagspesifikk kompetanse.

 • Aktuelle yrkesoppgaver som utgangspunkt for kartlegging
 • Grupper
 • Egenvurdering og refleksjon
 • Bilder, lyd, film
 • Arbeidslogg

Hvordan jobber vi: Workshop med bruk av SØT-modellen. Status arbeidsoppgave siden sist. Dialogforelesning,  grupper og teamarbeid. Logg til slutt

Arbeidsoppgave til neste gang: Å kartlegge og dokumentere fagkompetanse. Fortsette MAPPE

Samling 4 – 22. november

Tema: Erfaringsdeling, MAPPE og arbeid med å kartlegge kompetanse.

Hvordan jobber vi: Workshop med bruk av SØT-modellen.

Grupper/individuelle erfaringsdelinger

Situasjon med MAPPE

Ønske for veie videre

Tiltak for videreutvikling

Evaluering og veien videre