Ministere besøkte OPT

Bilde av folka på OPT
Tilrettelagt arbeid

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Publisert: 13. februar 2024

-Fy fader for en flott arbeidsplass, utbryter kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery mens hun blir vist rundt i lokalene til Oslo Produksjon & Tjenester (OPT).

Sammen med arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna fikk hun en kjapp og fyldig presentasjon av hvordan det er å arbeide i en tilrettelagt bedrift.

Feil forskning

Bakgrunnen for at ASVL, sammen med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), inviterte ministrene til OPT, var rapporten som likestillings- og diskrimineringsombudets lanserte i desember, en rapport om implementering av CRPD. I rapporten omtales VTA-tiltaket, og rapporten siterer utenlandsk forskning på feltet. Med bakgrunn i denne forskningen tegnes et bilde av VTA som et segregerende tiltak.

Verken ASVL eller NFU mener en slik beskrivelse er dekkende i en norsk setting, og ønsket derfor å presentere tilrettelagt arbeid slik dette ser ut i Norge.

Før runden på huset, forklarte leder i OPT, Henrik Østeby, ministrene hvordan de jobbet.

-Dette er ikke institusjon. Dette er ordentlig arbeid, sa han.

Brenna repliserte raskt og med et smil.

-Det vet vi.

Østeby løftet videre frem hvor viktig arbeidsplassen er for å bygge sosiale relasjoner, som også er viktige etter arbeidets slutt.

Forbundsleder i NFU, Tom Tvedt, pekte på hvor viktig det er å ha bedrifter som skaper arbeid for mange, mens direktør i ASVL, Dag Sandvik, trakk fram viktigheten av opplæringskontorene inn mot en uniform utforming av lærekandidat-ordningen.

Ministrene stilte engasjert spørsmål tilbake og viste interesse for sakene.

Viste frem

Mange av de ansatte ved OPT var spente på besøket fra ministrene. De to tok seg god tid til å prate med de ansatte, det være seg i vaskeriet, systua, pakkeavdelingen eller gjenvinningsavdelingen. Oslo Produksjon & Tjenester er et godt eksempel på hvordan ansatte med tilrettelagt arbeid i Norge får valg- og karrieremuligheter. I tillegg til å tilby en rekke ulike arbeidsoppgaver i hovedvirksomheten, drifter bedriften også en egen avdeling hos gjenvinningsaktøren Franzefoss. Dette er bare et av mange eksempler på at Oslo Produksjon & Tjenester kan tilby jobber i et bredere arbeidsliv, avhengig av den enkeltes ønsker.

-Dette er en fantastisk plass. Man merker at folk trives, sa Brenna etter runden.

-Her skapes det enorme verdier.