Ny runde med populært studie

Kurs og konferanser

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Publisert: 26. september 2023

I januar blir det ny mulighet for veilederstudie i regi av Fagskolen. -Jeg har blitt vesentlig tryggere i veileder-rollen, sier tidligere student.

-I min studiegruppe ble vi forholdsvis tidlig enige om at karakterene ikke var det viktigste for oss, men at vi skrev om tematikk som vi selv skulle lære av. Dette hjalp meg å senke skuldrene. Mitt faglige utbytte er stort. Jeg har fått en større selvtillit inn i arbeidshverdagen.

Dette sier tidligere student av veilederkurset og arbeidsveileder i VIDU, Rolf Ove Korsvei.

Rolf Ove Korsvei. Foto: privat

Han har tatt studiet, som nå heter «Veiledning og yrkesfaglig opplæring for arbeidsveiledere», som ASVL setter opp i samarbeid med Fagskolen. Studiet retter seg spesielt mot arbeidsveiledere i tiltaksbedrifter som jobber med veiledning og fagopplæring av ansatte i VTA og lærekandidater.

Relevant

-Hvilken relevans hadde studie inn i din arbeidshverdag og bedrift, Korsvei?

-Studiet traff veldig bra for min del. Jeg brukte tiltaksansatte i min egen portefølje som utgangspunkt, og klarte på den måten å relatere lærestoffet inn i mitt daglige arbeid. Jeg ble kjent med kompetansetrekanten, der det faktisk beviselig er en sammenheng med hvordan din personlige kompetanse utgjør en stor forskjell i veileder-rollen. Jeg har blitt kjent med at hav av ulike metoder, men jeg har valgt å rette søkelys på de metodene som kommer naturlig for meg. Det ser ut til at jeg har en personlighet som passer godt inn i dette yrket, sier han.

-Lover og regelverk føler jeg at studiet ga meg bedre innsikt i også. Min bedrift har et tydelig mål om å bli bedre på å dokumentere utviklingsarbeidet vi utfører. Med mitt arbeid gjennom disse studiene, har bedriften fått gode maler på dette, samt fått dette utprøvd i praksis. Jeg har fått svært gode tilbakemeldinger både fra deltagere, ledelse og «skeptiske» kollegaer, sier han med et smil.

Korsvei får støtte av en annen tidligere student, Maria Bjerkvik fra Vekst Ålesund.

-Jeg møter ungdommer som har droppet ut av skolen og gitt opp, da det har blitt for krevende både faglig og sosialt å følge et normalt studieløp. En stor del av jobben min er å motivere og hjelpe ungdommene å se hvilke muligheter som finnes. Jeg føler at jeg sitter med kunnskap som kan åpne dører og gi håp for de som har gitt opp å få seg jobb eller utdannelse. Mange blir veldig overrasket når jeg nevner lærekandidatordningen og hvilke muligheter som finnes både innen VTA og ute i det ordinære arbeidslivet, sier hun.

For Connie Alise Osnes i Øksnes Vekst, var det særlig at faget og kompetansen ble satt inn i en sammenheng som åpnet hennes øyne.

-Gjennom studiet fikk vi satt på plass en del av metodikken vi bruker. Nå forstår jeg mer av hva jeg snakker om og driver med. «Det er altså derfor man gjør dette», sier hun og ler.

-Jeg hadde stort utbytte av studiet. Jeg lærte masse om meg selv og jobben jeg har.

Formell kompetanse

De tidligere studentene er også enige om en annen ting: det var stas og bekreftende å få vitnemål og formell kompetanse.

-Det er alltid en fantastisk følelse å få dokumentasjon på jobben man har lagt ned. Jeg følte jeg la ned en god innsats i dette studiet, og syns det er fint å få et håndfast bevis på at man innehar en dokumentert kompetanse, sier Korsvei.

For Thomas Johansen, tidligere student fra VIUNO AS, var det en stund siden sist vitnemålsseremoni.

– Det var faktisk ganske gøy å få vitnemål. Det er første gang jeg fikk kompetanse siden ungdomskolen, sier han og ler.

Viktig med digital mulighet

At studiet er digitalt, var også viktig for de tidligere studentene.

– For min del var det helt perfekt å følge kurset digitalt. Med full jobb og små barn hadde det ikke vært mulig for meg å gjennomføre uten fleksibiliteten et digitalt kurs gir. Mulighet for å se opptak av forelesning var gull verdt for meg siden det ikke alltid var mulig å følge live, sier Bjerkvik.

Hun får støtte av Osnes.

-At det var digitalt var helt avgjørende for at jeg fikk dette til. Jeg kunne ikke ha reist avgårde for å studere.