Tilrettelagt arbeid er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Tilrettelagt arbeid

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 21. desember 2023

31. oktober presenterte ASVL nye beregninger som viser at tilrettelagt arbeid er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Beregningene er utført av Rebecca Lima, student i samfunnsøkonomi ved NTNU. Tidligere professor i samfunnsøkonomi, Victor D. Norman, og Kalle Moene, professor i økonomi ved UiO, har også gått gjennom tallene.

De viktigste funnene er:

  • Tilrettelagt arbeid er isolert sett lønnsomt, og samfunnet taper på at det ikke opprettes slike jobber. I 2021 gikk samfunnet glipp av rundt 62.000 kr pr arbeidsplass som ikke ble opprettet. 
  • Når samfunnet ikke har nok tilrettelagte jobber (VTA), tilbyr ofte kommuner annen velferdstjeneste, for eksempel dagsenter, da mange av personene i målgruppen, må ha et tilbud. Men dette har en svært høy pris for samfunnet. En dagsenterplass koster ca 500.000 kroner.
  • Vi kan tenke på dette som verdien samfunnet gir opp ved å ikke tilby en ekstra jobb i VTA. Da kan vi legge til 500.000 kroner på den samfunnsøkonomiske effekten, og ender da opp med rundt 600.000 kroner i samfunnsøkonomisk gevinst pr jobb.

Tallene ble presentert av Lima på ASVLs Høstkonferanse i Oslo, og medlemsbedriftene som var til stede likte tydelig de hørte.

Her kan du se presentasjonen

Se video:

Finansministeren informert

Finansminister tok seg god tid til å prate med ØRI-medarbeiderne, blant annet Fredrik Hvale Jacobsen.

Samme dag fikk også finansminister Trygve Slagsvold Vedum kjennskap til tallene. ASVL og ØRI hadde invitert ham på bedriftsbesøk, og finansministeren fikk en fin omvisning på bedriften, før Lima presenterte beregningene.

Finansministeren fikk med seg helt fersk dokumentasjon i møtet.

Tallene viser at Norge har store verdier å tjene på å tilby tilrettelagte jobber til flere.

Dersom det bevilges penger til 500 nye tilrettelagte jobber, og de som får jobbene, forblir i arbeid over ti år,, vil gevinsten bli 2 milliarder kroner.

Store gevinster

Hvis Stortinget bevilger penger til dobbelt så mange jobber, blir også gevinsten dobbelt så stor over ti år: 4 milliarder.

Finansministeren lyttet interessert til de nye funnene. I regjeringens forslag til statsbudsjett, ligger det inne 500 nye tilrettelagte jobber hvert år de neste fire årene. Samtidig er det reelle behovet minst 1.000 nye jobber årlig.

Etter vårt syn, bør Stortinget bevilge penger til 1.000 nye jobber. For det første er arbeidsledigheten svært høy – 8 av 10 unge med utviklingshemning står uten arbeid. For det andre vil det lønne seg økonomisk for Norge, både på kort og lang sikt.

Her kan du se presentasjonen