Oppfølging i ordinært arbeidsliv

Ordinært arbeidsliv

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 23. juni 2023

I 2023 var om lag halvparten av nye tilrettelagte jobber Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet. Siden 2010 har 6 av 10 nye jobber kommet i dette tiltaket. Totalt har 3.000 mennesker en slik jobb.

Det betyr at arbeidstakeren får jobb for eksempel på den lokale dagligvarebutikken, med oppfølging fra NAV. Dessverre foreligger ingen dokumentasjon av hva slags oppfølging som gis, og tiltaket er i motsetning til Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet ikke underlagt noen kravspesifikasjon.

Forskning viser at 85 prosent av alle som droppet ut av tilrettelagt arbeid i ordinære bedrifter gjorde det i løpet av de tre første årene (Boysen, Meltevik, Grønås-Werring og Hjelmeland 2021), og at gjennomsnittlig tid i stillingen er 2 år og 6 måneder (NAV).

Forskning viser også at de som får tilrettelagt arbeid i ordinære bedrifter gjennomgående har høyere funksjonsnivå enn de som har jobb hos tiltaksarrangører.

ASVL mener:

  • Det er viktig at utviklingshemmede og andre ansatte med tilretteleggingsbehov får mulighet til å jobbe hos ordinære virksomheter hvis de ønsker det.
  • Arbeidstakere som jobber i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet, bør få tilbud om oppfølging. 
  • Veiledere i vekst- og attføringsbedrifter har kompetansen som trengs til oppfølging, og bør settes inn for å sikre at arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet får en god arbeidshverdag. ASVL har utviklet en egen modell for slik oppfølging.

Referanse

Boysen, Kristian R., Meltevik, Stine, Grønås-Werring, Morten og Hjelmeland, Silje (2021). Bruk av ordinært arbeidsliv i VTA-tiltaket. Kristiansand: Oxford Research.