Bedre oppfølging i ordinært arbeidsliv

Arbeidstakerne bør sikres en god arbeidshverdag.

I 2019 var om lag halvparten av nye tilrettelagte jobber Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet.

Det betyr at arbeidstakeren får jobb for eksempel på den lokale dagligvarebutikken, med oppfølging fra NAV. Dessverre foreligger ingen dokumentasjon av hva slags oppfølging som gis, og tiltaket er i motsetning til Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet ikke underlagt noen kravspesifikasjon.

ASVL mener:

  • Det er svært positivt at utviklingshemmede og andre ansatte med tilrettteleggingsbehov får mulighet til å jobbe hos ordinære virksomheter hvis de ønsker det.
  • Det er behov for forskning på tiltaket Varig tilrettelagt ordinær virksomhet. Bare slik får vi dokumentert hvordan det går med arbeidstakerne, og hva slags oppfølging som gis.
  • Veiledere i vekst- og attføringsbedrifter har kompetansen som trengs til oppfølging, og bør settes inn for å sikre at arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet får en god arbeidshverdag. ASVL har utviklet en egen modell for slik oppfølging.