Bransjen leder an i innovasjonsarbeidet – Karriereveiledning må gjelde alle! 

Tilrettelagt arbeid

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Publisert: 16. mai 2024

ASVL har sammen med medlemsbedrifter i ASVL og  Arbeid & Inkludering, samt Søndre Land Kommune v/ Erik Hagaseth Haug gjennomført prosjektet: 

«Karriereveiledning for alle!» 

15. mai holdt vi frokostwebinar om rapporten som oppsummerer funnene.  

Du kan se webinaret her

Les rapporten 

Viktigste innsikter: 

 • Karriereveiledning treffer ikke personer med utviklingshemming og lærevansker tilstrekkelig 
 • Verktøyene vi har er lite tilfredsstillende,  det er for lite kunnskapsbasert arbeid på feltet 
 • Det mangler godt samarbeid for å sikre overganger fra skole til arbeid 

Hvorfor er dette viktig? 

 • Mobilisere arbeidskraftreserven 
 • Sikre retten til arbeid for alle 
 • Tilgang til karriereveiledning for alle 

Vi kan bidra

 • Videreføre arbeidet med implementering av CRPD i norsk lov, ved å løfte frem våre funn og anbefalinger
 • Identifisere mulighetene for våre medlemsbedrifter til å bistå kommuner og fylket med tidlig karriereveiledning.
 • Betone vår ekspertise på målgruppen.
 • Understreke vår kompetanse innen veiledning av målgruppen.
 • Fremheve det mangfoldet av oppgaver som kan utforskes for å utvikle ferdigheter.

Vi fortsetter innovasjonsarbeidet

Denne høsten vil vi, sammen med Arbeid & Inkludering, holde en kursrekke på 4 samlinger for å styrke bevisstheten og kompetansen om karriereveiledning opp mot målgruppen innad i bransjen. Kurset har fått tittelen: 

Karriereveiledningsmetodikk for personer med utviklingshemming og andre med lærevansker 

Temaer i kurset: 

 • Veilederens rolle og kompetanse 
 • Nettverk og samarbeid mellom instanser 
 • Hvilke verktøy som passer for hvem og hvordan de kan brukes 
 • Hvordan kan tiltaksarrangører tilby karriereveiledning allerede i grunnskolen og på videregående. 

Mer informasjon om kurset