Karriereveiledningsmetodikk for personer med en utviklingshemming og andre med lærevansker

16. sep-11. des Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 2. september

Kr 2 600

16. september

Kl 11.00-13.00

Digital samling

22. oktober

Kl 11.00-13.00

Digital samling

13. november

Kl 11.00-13.00

Digital samling

11. desember

Kl 11.00-13.00

Digital samling

Det nyskapende prosjektet «Karriereveiledning for alle?»  og dets funn har kastet nytt lys over karriereveiledningsmetodikk for personer med utviklingshemming og andre former for lærevansker. Kursrekken vil ta for seg viktige innholdspunkter i rapporten.

Kursrekken vil foregå over 4 samlinger, hvor hver samling er fra 11.00 – 13.00. 

16. september:
Tema for dagen er selvevalueringen for veiledere.

Fokus vil være forklaring av hva utvikling av karrierekompetanse er og hvilken betydning veilederens rolle/kompetanse har i dette arbeidet, spesielt overfor denne målgruppen. Bruken av «Min kompetanse» i selvevalueringen.

22. oktober:
Tema for dagen er Nettverk og samarbeid.

Jan Eric Gran fra Mølla Vekst og Rita Sandnes fra Sølve. Modellen i rapporten om dette tema danner utgangspunkt for innlegget

13. november:
Tema for dagen er karriereveiledningsverktøy.

Gjennomgang av ulike karriereveiledningsverktøy. Hvilke passer for hvem med evnt. tilpasninger? Hva er blitt gjort av endringer/nyheter. Innlegg fra Elisabeth A. Nordahl fra Sens og Bodil Jenssen fra Optimus.

11. desember:
Tema for dagen vil være Praktisk jobbsmak/arbeidsutprøving etter «Oktav-modellen». 

Opplæringskontoret Oktav v/ Jenny Opdal og Tone Bredvei fra iVekst innleder. Fokus settes på hvordan tiltaksleverandørene kan tilby sine tjenester og utprøvingsarenaer for å gi egnet karriereveiledning.

Kursrekken gjennomføres i samarbeid med Arbeid & Inkludering.

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
  • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen – på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.

Avbestillingsregler:

  • Bindende påmelding.
  • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.
  • Avmelding må skje skriftlig til rebecca.flakstad.hebnes@nhosh.no