Visjon, verdier, løfter og misjon

Visjon

Vi gjør arbeid mulig for alle

Verdier

Nær, Utviklende, Kvalitet

Løfter og misjon

Sikre plass i verdiskapingen og gode rammevilkår, for å muliggjøre arbeid for alle. Politisk og faglig støtte.

Gjøre arbeid mulig for alle, der de bor