Derfor anbefaler iFokus lederprogrammet Ordtilhandling

Kurs og konferanser

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 27. februar 2024

-Jeg vil anbefale Ordtilhandling (Oth) for enhver ledergruppe som ønsker å utvikle en prestasjonskultur i sin bedrift.

Kjetil Henrik Kristiansen, daglig leder i iFokus, er ikke i tvil. iFokus har gjennomført Oth som ledertrening for alle sine ledere i konsernet. Han anbefaler det på det sterkeste.

Godt da at det starter opp en ny runde med Ordtilhandling i slutten av april.

Kjetil Henrik Kristiansen

Praktisk orientert

Sammen med Ordtilhandling har ASVL spesialsydd et lederprogram for daglige ledere og øvrig ledergruppe med utgangspunkt i Ordtilhandlings ledelsesfilosofi.

Meld deg på Ordtilhandling

Lederprogrammet er praktisk orientert og går rett inn i hverdagen til deg som leder. Programmet gir også deg som leder et verdifullt nettverk i bransjen. Programmet er samlingsbasert og består av seks moduler av to dager i løpet av ti måneder. Hver samling foregår i fine omgivelser på Scandic Oslo Airport. Deltakerne vil bli delt opp i mindre grupper som de følger gjennom hele programmet som hverandres mentorer.

Strategisk

For Kristiansen og iFokus lå det en strategisk beslutning til grunn for å bruke nettopp Ordtilhandling som en felles ledelsesplattform.

-Vi har spesielt godt nytte av det når alle lederne gjennomfører programmet. Det gir et felles språk, vi går mer i takt og i samme retning. Vi skaper felles forventninger – og utfordrer hverandre på at det man har sagt man skal gjøre faktisk blir gjort. For å skape de beste resultatene for våre jobbsøkere og arbeidstakere trenger vi en prestasjonskultur med høye ambisjoner, etterlevelse av felles verdier og tydelig ansvar.  

– Hvordan har det du har lært fått effekt i din bedrift?

-Gjennom at alle lederne har gjennomført Ordtilhandling har vi etablert et felles språk som også skaper forventninger til tydelighet og presisjon hos hverandre. Vi har laget en «one-pager» som illustrerer selskapets strategi på en side. Her har vi etablert ambisjonsnivået, verdiene våre og delmålene. Denne er godt kjent blant alle ansatte i iFokus og iVekst. Så har vi laget en felles ansvarsbeskrivelse uavhengig av stilling i selskapet. Denne benyttes som utgangspunkt for utviklingssamtaler og treningsplan for at hver og en av oss skal kjenne til sitt ansvar og etterleve våre felles verdier, sier han.

-Nå snakker vi ofte om ambisjonsnivået vårt – hva som er målet med å jobbe ved iFokus. Vi utfordrer et mål om at alle ansatte skal kjenne sitt ansvar hundre prosent, og utfordrer hverandre på dette. Det forutsetter god og riktig oppfølging fra leder. Vi har fortsatt mye å jobbe med, og ledelsesplattformen basert på Oth gir oss et rammeverk for å utvikle oss videre. Beviset på utviklingen ligger i resultatene vi skaper, sier Kristiansen.

Meld deg på Ordtilhandling