-Det er Opplæringskontoret som drar lasset

Benjamin, lærekandidat ATS
Tilrettelagt fagopplæring

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Publisert: 28. juni 2024

Veileder Mari Anne Jensen og fag- og nestleder Rune Kristiansen ved ATS på Gjøvik er hjertens enige. At Ok Vekst Innlandet, deres lokale Opplæringskontor, fører an i dialogen med skoler, fylkeskommunen og NAV, er avgjørende for at bedriften lykkes med lærekandidater.

Stolt av jobben

Og lykkes gjør de. Benjamin, som har jobbet på ATS i to år, gikk tidligere i sommer opp til kompetanseprøve i logistikkfaget.

-Det gikk kjempebra. Jeg er så stolt av ham, sier Jensen, som er veilederen hans.

Og at Benjamin kan sitt arbeid er det ikke vanskelig å skjønne. Den stille og rolige gutten begynner raskt å forklare alle oppgavene som må løses riktig, når han viser rundt i de store, lyse hallene hos ATS. Søppelkasser skal vaskes og monteres, komponenter til Kongsberg Automotive, som skal videre til lastebiler, skal settes sammen. Ingenting skal slurve med.

Benjamin er lærekandidat. Elever i videregående skole, som har behov for spesialundervisning, har oftest størst utbytte av praktisk, yrkesrettet fagopplæring. Derfor har det blitt utviklet en løsning kalt lærekandidat, som gir kompetansebevis etter endt løp.

I mange fylker berøves elever muligheten til å få spesialundervisning i bedrift gjennom tilrettelagt fagopplæring. ASVL er tydelige på at dette er diskriminering, og brudd på opplæringsloven. Lærekandidatordningen må bli nasjonal – og kunne tilbys i alle fylker.

ATS får til høsten to lærekandidater til.

Mari Anne Jensen og Rune Kristiansen, ATS Gjøvik.

Sterk vekst

Etableringen av opplæringskontor, som blant annet kan ta seg av koordinering og dialog, har vist seg å være et godt virkemiddel for at flere skal kunne få glede av lærekandidatordningen. Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæring av sine lærlinger og lærekandidater. ASVL arbeider for at det skal etableres bransjedrevne opplæringskontorer i alle fylker der det ikke er et godt lærekandidattilbud på plass.

For ATS heter opplæringskontoret OK Vekst Innlandet. Og der har de vind i seilene. I august har kontoret fått på plass 18 nye lærekandidatplasser i sitt område.

-Det er over en dobling fra året før, sier leder i OK Vekst Innlandet, Erik Lundgård.

-Hvordan har dere fått til det?

-Når jeg ble ansatt fikk vi en stilling som systematisk skulle jobbe med informasjon ut mot skolene. At det ble satt av økonomi til en slik jobb, å være leddet mellom skolene og bedriftene, er hovedårsaken slik jeg ser det. Men det er også viktig at medlemsbedriftene har meldt seg på og vil bruke kontoret, slik de har gjort i Innlandet.

Viktig medspiller

Lundgård får støtte av folka på ATS. For veileder Jensen hadde det ikke vært like lett å få et godt løp for Benjamin, uten støtten og hjelpen hos opplæringskontoret.

-Det er veldig fint å ha noen å henvende seg til. Det er mye som skal rapporters, som skal skrives. Uten hjelpen fra opplæringskontoret, hadde vi måtte ut å finne løsninger på egenhånd. Det er opplæringskontoret som drar lasset.  Jeg er redd vi hadde falt fort av, hvis det bare var opp til bedriften, sier hun.

Fag- og nestleder ved ATS, Rune Kristiansen, er enig med Jensen. Han mener det er viktig å komme i dialog med skolene.

-De har vært tett på skolene, bygget relasjoner. Det må både opplæringskontoret og vi som bedrift gjøre.  Allerede i ungdomsskolen er det viktig at elevene og lærerne vet om hva vi som bedrifter kan tilby, hvilke løsninger som finnes for elever som trenger tilrettelagt fagopplæring, sier han.

Gode tilbakemeldinger

For Erik på OK Vekst Innlandet, er det fint å få tilbakemeldinger på at jobben som gjøres er verdsatt. Slike tilbakemeldinger kommer ikke bare fra bedriftene.

-Både skoler og foresatte melder tilbake om at lærekandidatordningen er veldig bra for målgruppa. Ellers hadde de kanskje falt helt utenfor. Denne kan gjøre en forskjell for noen, sier han.