Digitale kurs om psykiske og kognitive utfordringer i arbeidslivet

Aktuelt Kurs og konferanser

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 2. juni 2023

Terje Wårheim er kjent som en fremragende foredragsholder. Deltakere på andre kurs med Wårheim trekker særlig frem det at han formidler fagkunnskap på en måte som gjør at kunnskapen lett lar seg omsette i praksis. Wårheim er utdannet barnevernspedagog, og har lang erfaring i arbeid med barn og unge med blant annet autismespekterforstyrrelser.

Kursrekken består av sju individuelle samlinger som varer i tre timer hver. Som deltaker kan du velge om du vil delta på alle samlingene, eller bare et utvalg av dem. Vi anbefaler at du deltar på alle samlingene, siden temaene fra samling til samling bygger på hverandre. Du kan delta individuelt, eller gjennom din bedrift som kan kjøpe en gruppetilgang.

Kursrekken er et samarbeid med Arbeid & Inkludering, blant annet fordi kurset er like relevant for alle som jobber i forhåndsgodkjente bedrifter.

Det er mulig å delta på kursene som gruppe (bedriftspris) eller individuelt.

Her er kursene i kursrekken:

11. april: Autisme – hva gjør vi for å lykkes på arbeidsplassen?
Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak på arbeidsplassen for arbeidskandidater/arbeidstakere med disse vanskene og deres omgivelser.

5. mai: ADHD – fungering i arbeid og hva er viktig å ha kjennskap til?
Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for symptomer og hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å tilrettelegge for mestring – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak på arbeidsplassen for arbeidskandidater/arbeidstakere med disse vanskene.

23. mai: Utviklingshemming og arbeid – hva er viktig å ha kjennskap til?
Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – etablering av realistisk ambisjonsnivå, og hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak for å bedre arbeidshverdagen hos kandidater med disse vanskene og deres omgivelser.

6. juni: Tourettes syndrom og arbeid
«Har du møtt en, har du møtt bare en – ingen er like»

31. august: Utfordrende adferd på arbeidsplassen – hvordan håndterer vi frustrasjon, sinne og aggresjon?
Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd og strukturert tilrettelegging. Du får konkrete analytiske redskaper som bør tas hensyn til i arbeidslivet.

21. september: Seksualisert adferd på arbeidsplassen – hva er viktig å ha kjennskap til?
Seksuell helse – «en rettighet for noen, eller noe for alle» – hva betyr det for arbeidsplassen?

10. oktober: Hvordan fremme medbestemmelse gjennom individuelt tilpasset støtte, tilrettelegging og tilpasning i arbeid?