Nøkkelinformasjon

Ikon_Klokkeslett Dato: 31. august
Klokkeslett: Kl 12.00-15.00
Sted: Digitalt på zoom
Vekstakademiet-pris-ikon.png Kurspris:
Individuell deltakelse: kr. 1.900
Deltakelse bedrift: kr. 4.900
Tilleggslokasjon bedrift: kr. 750

 

Påmelding*

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 16. august

Om kurset

Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd og strukturert tilrettelegging. Du får konkrete analytiske redskaper som bør tas hensyn til i arbeidslivet.

De fleste utfordringer har sitt motstykke i et tilsvarende sett av muligheter. Hvordan forstå, tolke og analysere atferd som frustrasjon, sinne og aggresjon – hva er medvirkende faktor til opprettholdelse av slik atferd? Hvordan kan du lykkes i vurdering og gjennomføring av alternativ tiltaksutforming?

Proaktive strategier er tiltak som virker forebyggende.  De iverksettes planmessig med hensikt å redusere sannsynligheten for forekomsten av utfordringene – altså strategier som iverksettes før atferds utfordringer har blitt et problem.  Formålet er å etablere langsiktige og varige endringer som adaptiv atferd til erstatning for atferds utfordringer.

Den andre hovedgruppen kalles reaktive strategier og består av tiltak som settes i verk akutt – etter at atferds utfordringen har blitt et problem. Formålet med disse strategiene er effektiv kontroll og skadereduksjon.

Formål

 • Felles forståelse av atferd, frustrasjon, sinne og aggresjon
 • Bevissthet omkring atferdens funksjon
 • Bevissthet om hvordan vi og omgivelsene påvirker atferden og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling
 • Noen redskaper til arbeidslederne

Kursholder

Terje Wårheim har over 30 års klinisk erfaring med- , og jobber til daglig i spesialisthelsetjenesten rettet mot barn, ungdom og voksne. Sentrale temaer er samarbeid med ulike aktører, læringsmiljø og tilretteleggingstiltak i omsorgsarenaer, opplæringsarenaer og arbeidsliv,  bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger – hva skal til for å lykkes, og systematisk foreldreveiledning. Terje er grunnutdannet barnevernspedagog med mastergrad i tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren. Han har lang erfaring med foredragsvirksomhet, og underviser innen en rekke temaer rettet mot unge og voksne, veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART: Aggression Replacement Training (trening i sosiale-, kognitive og emosjonelle ferdigheter), og har lang erfaring i arbeid med barn, unge og voksne med bl.a autismespekterforstyrrelser og andre utviklingsforstyrrelser.

 

*Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

 • Ved bedriftsdeltakelse sendes i utgangspunktet én link (til den som er registrert). Hvis det er behov for flere innlogginger, ber vi dere krysse for dette i påmeldingsskjemaet. Pris pr. tilleggslokasjon er kr. 750.
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen – på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Kurspresentasjonen vil bli sendt til alle deltakerne senest dagen etter kurset.
 • NB! Det vil kun bli sendt kursbevis til deltakere som er meldt på individuell deltakelse.

Avbestillingsregler:

 • Bindende påmelding.
 • Avbestilling må gjøres skriftlig til arbeidoginkludering@nhosh.no
 • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.