Innlandet følger opp suksessen: Satser på lærekandidater med behov for spesialundervisning

Tilrettelagt fagopplæring

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 2. juni 2023

Innlandet fylke etablert en ordning som sikrer at elever med behov for spesialundervisning kan få tilrettelagt fagopplæring.

Forbildet er tilsvarende modeller fra Viken og Vestfold og Telemark.

Et nytt opplæringskontor er etablert, som skal bidra til at tilrettelagt fagopplæring blir tilgjengelig også for denne gruppen elever. 

Vi gratulerer med satsingen, og håper flere andre fylker følger etter!

I de fleste fylker i Norge blir elever med særlige behov i praksis utestengt fra fagopplæringen. 

Årsaken er at fylkeskommunene ikke åpner for at elevene kan få sin spesialundervisning i bedrift i stedet for på skolen. Det er både økonomiske og administrative hindringer som fører til denne diskrimineringen.

ASVL arbeider for at fagopplæring skal være mulig for alle, uavhengig av bosted, og uavhengig av tilretteleggingsbehov.

Les saken om Magnus Dahlheim Østby, som er blant er første i Innlandet som får nyte godt av ordningen.