Offentlige anskaffelser åpner muligheter

Ledelsen i NUPRO står sammen med teknisk sjef i kommunen
Inkluderende Kommune

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Oppdatert: 30. januar 2024

-Vi benyttet det som kalles Utvidet egenregi i anskaffelsesreglementet. Dermed trengte ikke man ikke å sette ny miljøstasjon ut på anbud, sier Tanja Bjørkgården.
Hun er teknisk sjef i Rollag kommune, og dermed tett på Numedal Produksjon (NUPRO). Med 50 ansatte er NUPRO for en hjørnesteinsbedrift å anse.


Da kommunen trengte ny miljøstasjon, tenkte de på NUPRO. På eksisterende stasjon hadde de allerede en ansatt på VTO (varig tilrettelagt i ordinær virksomhet), så koblingen var der. Gjennom å sette seg inn i regelverket for anskaffelser, skjønte kommunen at det var mange muligheter for å bruke NUPRO, nettopp fordi kommunen er eier av bedriften.


En slik løsning gav også flere andre fordeler.
-Kommunen får mye bedre tjenester på miljøstasjonen når NUPRO gjør det, enn om vi skulle gjort det selv. Nå er det mange flere på jobb på stasjonen. Kundene får en bedre opplevelse og det sorteres bedre.


Daglig leder ved NUPRO, Ellen Tråen, ser det samme.
-Dette er en bærekraftig løsning, sier hun.

Les mer om inkluderende kommune og anskaffelsesregler

Bygge ned stigma

For samfunnet i Numedal har det at NUPRO drifte miljøstasjonen, hatt en viktig og avgjørende effekt, utover det at avfall blir godt sortert og de ansatte bygger kompetanse.
-Det har bygd ned stigmatiseringen som ofte er tilfelle med vekstbedrifter, sier Tråen.
-Det har alltid vært positive holdninger til NUPRO i Numedal, men etter at NUPRO begynte å drifte Miljøstasjon har våre ansatte utvidet og økt sin kompetanse. Våre ansatte veileder kunder og innbyggere som kommer på Miljøstasjon. De som leverer avfall, ser at NUPROs ansatte er flinke og kan det de driver med.
At NUPRO, med bruktbutikk, kildesortering, vedpakking og annet ligger vegg i vegg med stasjonen, bidrar også til å bygge ned stigma.
Dette er Dag Lislien, stasjonsmester på miljøstasjonen enig i. Han har tidligere vært ordfører i Rollag, og jobbet med prosessen for å samordne ny miljøstasjon med NUPRO.
-Det har skjedd mye de siste årene med tanke på avstigmatisering. Samfunnet rundt har fått opp øynene for NUPRO. Tidligere lå vi gjemt opp mot skogbrynet. Nå er det en helt annen situasjon, sier han.

Drar sammen

Tråen er tydelig på noe av suksessformelen: kommunen, NAV, NUPRO og lokalt næringsliv har enkeltpersonen i fokus når de i godt samarbeid finner løsninger.
-Næringslivet her er veldig flinke til å tilrettelegge for folk som vil prøve seg hos dem, folk som er på AFT og trenger praksisplass. Den største utfordringen på VTA er vel at vi ikke har nok plasser. Vi har venteliste på folk som ønsker VTA-plass hos oss, sier hun.
For å gi flere arbeid har NUPRO delt opp VTA-plasser for at flere skal få tilbud.
-Det er flere forespørsler på oppdrag, som vi har sagt nei til, fordi vi mangler folk.

Tenker på NUPRO

-Så kommunen er bevisst i å huske på NUPRO ved anskaffelser, Bjørkgården?
-Ja, det mener jeg vi er. Et eksempel nå er at vi skal ha inn et nytt slamanlegg. Kan vi da bruke den jorda til noe? Kan vi utvikle noen lokale produkter? Der tenker jeg NUPRO absolutt kan bidra. Det gir stor gevinst.