Starter nettverk for opplæringskontorer

Aase og Kristian bak kassa på kafeen som driftes av IDEA på Notodden. Kristian er lærekandidat.
Tilrettelagt fagopplæring

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Publisert: 28. februar 2024

ASVL og Arbeid & Inkludering starter i fellesskap et nettverk for opplæringskontorer der medlemsbedrifter eiere.

De to foreningene samt noen opplæringskontor som eies av en del av våre medlemsbedrifter har allerede erfart at det er mye å snakke og samarbeide på dette feltet. Vi ønsker derfor å etablere et uformelt nettverkssamarbeid for å styrke posisjonen til våre opplæringskontor, men også vår bransjes generelle posisjon i forbindelse med å gi tilrettelagt fagopplæring til elever i den videregående skolen.

Åpent nettverk

Det første møtet i nettverket finner sted 8. mars (digitalt) fra 08.30 til maksimalt 10.30. Møtet har følgende agenda:

– Velkommen og kort presentasjon over hvem som deltar på møtet
– Oktav ved Jenny Opdal og Peik Hveem innleder om hvilken målgruppe de jobber med, hvilke rettigheter som ivaretas og rollen opplæringskontoret har.
– Spørsmål/diskusjon
– Aktuelle innsendte spørsmål/problemstillinger tas opp
– Gjennomgang av høringssvar er innsendt ifm Høring om forskrift til ny opplæringslov

Nettverket er åpent for alle våre medlemsbedrifter, altså også for dere som evnt. IKKE er medeier i et Opplæringskontor, men som kanskje ønsker å starte et eller bare er interessert i å få vite mer om hva dette er. Vi ser for oss pr. i dag at slike møter holdes 3-6 ganger årlig.

Interessert? Meld deg på ved å sende e-post til: pha@nhosh.no