ASVL fokuserer på Karriereveiledning

Aktuelt

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 2. juni 2023

Derfor bør din bedrift bli bedre på karriereveiledning – og her er mulighetene!

Du har kanskje lagt merke til at ASVL har fokusert mye på karriereveiledning gjennom 2022?

Det er ikke tilfeldig. I årene som kommer vil aldring i befolkningen, lav innvandring og andre overordnede utviklingstrekk gjøre det enda viktigere enn før at en høy andel av den arbeidsføre befolkningen er i arbeid. 

Raskere samfunnsendringer vil føre til at omstillingstakten i arbeidslivet øker- og det påvirker arbeidstakere og arbeidssøkere direkte. Det å mestre overganger, og kunne ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet er kompetanse og ferdigheter vi alle må besitte for ikke å havne utenfor arbeidslivet. 

Tiltaksdeltakere og ansatte vil trenge veiledere som vet hva som må til for å stake ut riktig kurs i jungelen av livs- og karrierevalg. De vil trenge veiledere som er i stand til å overføre kompetanse om hvordan man kan tåle endringer, og om hvordan man kan ta gode valg for seg selv i overgangssituasjoner- begge viktige bestanddeler i det som kalles karrierekompetanse. Det å legge til rette for aktiviteter som fremmer læring, det å overføre karrierekompetanse og det å bistå til refleksjon rundt valg er hva karriereveiledning handler om. 

Hva gjør ASVL?

Som medlemsforening for 200 tiltaksarrangører over hele landet, er vi opptatt av støtte og oppmuntre bedrifter som vil videreutvikle sin karriereveiledningspraksis. For karriereveiledning er noe som kan foregå hele tiden, selv på gulvet i produksjonen, bare vi vet å strukturere innsatsen. Både du som er arbeidsveileder for ansatte med tilrettelagt arbeid og du som er veileder i Arbeidsforberedende trening vil ha stor nytte av å kunne mer om karriereveiledning.

Her kan du lese mer om hva vi har gjort innen karriereveiledning så langt

ASVL samarbeider med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir), som har fått et overordnet ansvar for å sikre at den karriereveiledningen som foregår i Norge, holder høy kvalitet.

Nyttige verktøy – helt gratis

Direktoratet har, på bestilling fra regjeringen, utviklet et nasjonalt rammeverk for kvalitet i karriereveiledning – som skal inspirere alle som jobber i feltet, uavhengig av bransje.

Rammeverket inneholder fire deler, som du kan utforske på nettstedet https://www.kompetansenorge.no/kvalitet-i-karriere/.

De fire delene er:

  • Etikk: Hvilke etiske standarder bør karriereveiledningen ha? Gjennom de ulike modellene og ressursene på nettsiden kan du og dine kolleger få økt kompetanse og etisk bevissthet, samt reflektere og utfordre dere selv for å utvikle god etisk praksis.
  • Kompetansestandarder: Hva må du som jobber med karriereveiledning kunne? Gjennom verktøyet Min kompetanse kan du evaluere din egen kompetanse og lære mer om hvordan du kan utvikle deg som fagperson. Diskusjoner og bruk av de tilgjengelige ressursene om etiske standarder og kompetansestandarder kan for eksempel være nyttige temaer på fagdager i bedriften
  • Karrierekompetanse: Hva skal VTA-ansatte eller tiltaksdeltakere få ut av karriereveiledningen? Hvordan kan ansatte og tiltaksdeltakere få et læringsutbytte av karriereveiledningen (karrierelæring) de får i din bedrift? Her har direktoratet utviklet inspirasjonsverktøy Din karrierelæring, for alle som er interessert i å lære mer om hvordan legge til rette for karrierelæring. I verktøyet får du både ideer og praktiske eksempler.
  • Kvalitetssikring: Hvordan kan vi sikre at bedriftens karriereveiledning holder god kvalitet? Direktoratet har utviklet verktøyet Vår kvalitet, som gjør det mulig for bedriften å evaluere egen karriereveiledning, samt planlegge, prioritere og rapportere.

Verktøyene er helt gratis og alt materiell til fri benyttelse.

Benytt muligheten til å løfte karriereveiledningen i din bedrift

ASVL fortsetter arbeidet med å gjøre rammeverket kjent og  sette fokus på kvalitet i karriereveiledning. Om du ikke har fått med deg alle våre aktiviteter innen karriereveiledning så langt i år, er det fortsatt ikke for sent. Vi har flere muligheter du kan henge deg på fremover og blant annet lanserer vi i høst et eget kurs med fokus på rammeverket og kvalitet i karriereveiledning.

Kommende aktiviteter med karriereveiledning i fokus:

August: Karrierefestivalen
Den nasjonale Karrierefestivalen er for, av og med de som jobber med karriereveiledning. Karrierefestivalen ble arrangert for første gang i august 2021, og var et initiativ fra flere som til daglig jobber med karriereveiledning. Festivalen arrangeres digitalt over en uke, hver morgen i maks en time. Festivalen arrangeres på tvers av sektorer, den er gratis og påmeldingsfri. Karrierefestivalen er ikke et ASVL-arrangement, men vi ønsker at du skal være informert. Du kan lese mer om Karrierefestivalen her:  https://www.karrierefestivalen.no/

September: Fagkonferansen
Ivrige ASVL-bedrifter har vært med på å teste verktøyet «Din karrierelæring» fra kvalitetsrammeverket, og har utviklet aktiviteter for læring og utvikling hos VTA-ansatte og tiltaksdeltakere. På ASVLs Fagkonferanse 7.-8. september får du høre mer om rammeverket, erfaringene og læringsaktivitetene.

Oktober: ASVLs gratis karrierewebinar
4. oktober kjører vi en serie med 3 gratiswebinarer med karriere som tema. Vi i ASVL presenterer vårt arbeid med karriereveiledning, og du møter to viktige leverandører av verktøy for kartlegging og veiledning; Profråd Karriereverktøy snakker om hvordan programmet kan brukes i arbeidet med karrierelæring og InFlow24 (tidl. vip24) snakker om fokus på ressurser og styrkebasert veiledning basert på sitt program. Begge gir informasjon om kurs-og studietilbud hvor ASVL-medlemmer får medlemsrabatt. Link til de åpne webinarene finner du i vår Kurs- og konferansekalender. Sett av tiden i egen kalender allerede nå og link deg inn den 4. oktober.

Oktober: Nytt kurs i «Karrierekompetanse – hvordan jobbe med karrierelæring» lanseres i høst
I dette 2-dagers kurset får du vite alt du trenger om det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Vi setter fokus på hva karriereveiledning, karrierekompetanse, karrierelæring og karrierelæringsaktiviteter er, hvordan du kan fremme læring hos andre, hvilke verktøy du kan bruke og hvordan du kan jobbe med dette i din hverdag. Vi tar et dypdykk i kvalitetsrammeverket, blir kjent med de ulike gratisressursene, -materialet og -verktøyene som er tilgjengelige, og jobber med forslag til konkrete karrierelæringsaktiviteter du kan benytte overfor VTA-ansatte og tiltaksdeltakere i egen hverdag. Du får også med deg forslag til opplegg for interne kollega-fagdager i egen bedrift. Første kurs går av stabelen 25.-26. oktober på Gardermoen, deretter følger Trondheim 9.-10. november. Dette kurset anbefales som grunnkompetanse for alle som jobber med veiledning og det å fremme utvikling hos andre, enten du jobber i AFT, VTA eller andre tiltak.  Påmelding via vår kurs- og konferansekalender. Påmeldingsfrister er hhv 23. september for Gardermoen og 10. oktober for Trondheim. Her blir det fort fullt, så vær rask med påmelding.

November: Høstkonferansen 1.-2. november
Flere av våre medlemmer har allerede startet arbeidet med å sette fokus på kvalitet i karriereveiledning basert på rammeverket. Mange har bidratt til å tilpasse spørsmålene i verktøyet «Vår kvalitet» til vår bransje og flere har benyttet verktøyet til å vurdere egen kvalitet og starte utviklingsprosesser. Dette får du høre mer om på årets Høstkonferanse, hvor vi vil inspirere ledere i bransjen til å løfte kvaliteten på karriereveiledning.Interessert i å lære mer om karriereveiledning, og hvilke muligheter vi kan tilby din bedrift? Ta kontakt med Merethe Horgen, fagutvikler i ASVL