Fagutvikler

Telefon:
99 47 15 70
Epostadresse:
merethe@asvl.no

Merethe svarer på:

 • AFT
 • Attføringsfaglige spørsmål
 • Distriktssekretær (for distrikt Øst og Vest)
 • Generell rådgivning
 • Inkluderende kommune og bedrift
 • Kompetanseheving
 • Kurs og konferanser
 • Kvalitetssikring av tiltak
 • Lærekandidatordningen
 • Metodeverktøy
 • Regelverk
 • Utdanning
 • Veiledning
 • VTA
 • Anbud