ASVLs Merethe Horgen og Flemming Trondsen deltok i høringen.

ASVL deltok 31. januar i høring i Stortinget.

Tema var Stortingsmelding om rettighetene til personer med utviklingshemning.

Dette er de fire hovedpunktene vi frontet i høringen:

1 Lovbestemt individuell rettighet til arbeid for personer med utviklingshemning

2 Minst 1.000 nye tilrettelagte jobber årlig

3 Ordinært arbeidsliv: Behov for tett og kompetent oppfølging fra veiledere i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter over tid

4 Tilrettelagt fagopplæring – en nasjonal lærekandidatordning for elever med særlige behov i hele landet – basert på modellene som foreligger i Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet.

Her kan du lese vårt innlegg