ASVL: Tilrettelagt fagopplæring må bli mulig i alle fylker

Høringssvar

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 27. februar 2024

Ny opplæringslov med forskrift skal etter planen tre i kraft 1. august. 

I høringssvaret ASVL har levert sammen med Arbeid & Inkludering, påpeker vi at rettighetene til elever med særlige tilretteleggingsbehov er for dårlig ivaretatt i forskriften.

I høringssvaret foreslår vi:

1 At fylkeskommunen har en egen særavtale med et opplæringskontor som har elever med særlige tilretteleggingsbehov som målgruppe 

2 At avtalen sees som del av fylkets spesialundervisningstilbud 

3 At et særlig tilskudd stilles til rådighet – vi viser til løsninger fra Vestfold, Innlandet, Telemark og Østfold

Vi skriver også: «Vi anbefaler opplæringskontor som mal.  Samtidig vil det være enkeltvise vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter som ikke vil ønske å være medlem i et slikt kontor. I slike tilfeller er det avgjørende at bedriften får et tilskudd som dekker utgiftene til spesialundervisning.»