ASVL ønsker ikke VTO-oppfølging på anbud

Høringssvar

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Publisert: 30. november 2023

-Vi mener det er viktigere at regjeringen retter blikket fremover mot utforming av de endelige reglene for oppfølgingen, skriver ASVL i sitt høringssvar om oppfølgingen av VTO.

Dette er noe av det ASVL skriver i sitt høringssvar knyttet til pilotprosjekt om forsterket oppfølging for deltakere i varig tilrettelagt arbeid i ordinære virksomheter (VTO).

Noen innvendinger

ASVL kommer med følgende fire hovedinnvendinger til løsningen:

  • Oppfølgingen bør anses som del av tilbudet innen Varig tilrettelagt arbeid. Det bør reguleres av Forskrift om arbeidsmarkedstiltak – kapittel 14, ikke kapittel 4, som regjeringen foreslår.
  • Anskaffelse av oppfølging for personer i VTO bør ikke skje gjennom Lov om offentlige anskaffelser, da anbud kan ha en rekke negative virkninger. Tiltaket vil ikke være underlagt krav om anbud ut fra konklusjon i prenotifisering fra ESA
  • I stedet bør tiltaket tildeles forhåndsgodkjente aktører. En slik løsning vil også muliggjøre en veksling mellom tiltakene, noe praksis viser at det er stort behov for. Helt Med kan forhåndsgodkjennes som tiltaksarrangør av Varig tilrettelagt arbeid, og dermed komme inn under kap 14.
  • Satsene bør ikke kunne differensieres, slik en anbudskonkurranse tilsier. I stedet bør det være en fast tilskuddssats for oppfølgingen, slik at kvaliteten på tjenesten som tilbys, blir likest mulig.
  • NAV bør ikke selv få gjennomføre oppfølgingen, da dette vil innebære at NAV blir både bestiller, utfører og forvalter av tilbudet.

Les hele høringssvaret her