ASVL vil påvirke statsbudsjettet

Høringssvar

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Oppdatert: 20. oktober 2023

ASVL har vært i budsjetthøringer i finanskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen.


Et av våre hovedargument har vært at VTA lønner seg samfunnsøkonomisk.


I tillegg har ASVL fremmet følgende innspill:


Med start i 2024: Minst 1.000 nye tilrettelagte jobber årlig, til behovet er fylt

Styrke arbeidsmarkedstiltakene

Styrke AFT-tiltaket – dette må få egen post i statsbudsjettet

Styrke den individuelle oppfølgingen i tiltakene -ref. Vedtak om oppfølging i tilrettelagte jobber i ordinære virksomheter – VTO. (ASVL vil påpeke at forhåndsgodkjente tiltaksarrangører bør tildeles oppdraget, da de har den nødvendige erfaringen og kompetansen for å gjøre jobben)

Rammen for funksjonsassistanse må økes

Organisasjonene Arbeid & Inkludering i NHO, Samfunnsbedriftene, Virke, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Forbundet for Ledelse og Teknikk og Fellesforbundet representerer et nettverk som deler kunnskap og ressurser knyttet til arbeidsinkludering. Sammen har vi kommet frem til listen over.

I tilleg har ASVL vært i høring i utdannings- og forskningskomitéen, der budskapet er at lærekandidatordningen, slik den gjennomføres i Viken, Vestfold/Telemark og Innlandet, blir nasjonal modell.

Les vårt innspill til arbeids- og sosialkomitéen og finanskomitéen

Les vårt innspill til utdannings- og forskningskomitéen