ASVLs høringsinnspill til statsbudsjettet

Høringssvar

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 2. juni 2023

ASVL har deltatt i høringer på Stortinget for å komme med innspill til statsbudsjettet.

I vårt høringsinnspill til Arbeids- og sosialkomitéen har vi vektlagt flere tilrettelagte jobber og tiltaksplasser i Arbeidsforberedende trening. Vi har også understreket at ansatte med tilrettelagt arbeid i ordinære virksomheter må få tilstrekkelig oppfølging, og at vekst- og attføringsbedrifter har den kompetansen som trengs for å få det til.

I vårt høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomitéen har vi understreket behovet for en nasjonal ordning for tilrettelagt fagopplæring. Det må bli slutt på at utviklingshemmede blir diskriminert i fagopplæringen ved at de stenges ute fra muligheten til å lære seg et praktisk yrke.