ASVLs høringssvar om rett til hospitering for VTA-ansatte

To menn ikledd arbeidsantrekk og hjelm håndterer avfall
Høringssvar