ASVLs høringssvar til stortingsmelding om rettighetene til personer med utviklingshemning

Høringssvar