Foto: Shutterstock.com

ASVL brenner for at ansatte mmed tilrettelagt arbeid får en karriere på lik linje med andre andre arbeidstakere, og for at flere komer ut i jobb med Arbeidsforberedende trening. Og vi tror at du som veileder vil lykkes med å finne de gode jobbløsningene, bare du får de rette verktøyene. 

Fagkonferansen 2022 skal det handle om kartlegging, brukermedvirkning og ordinært arbeidsliv. For å nevne noe.

Treff kjente og nye kolleger på vårt konferansehotell Scandic Oslo Airport 7. – 8. september.

Mer om konferansen

BYGG DITT TILBUD MED RIKTIGE VERKTØY
Du får vite hva NAV ser i krystallkulen. Hvilke muligheter gir samarbeidet mellom vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter og NAV i 2022 og årene som kommer?

ASVLs sterke faglighet er godt kjent i hele bransjen. Vi har nylig spisset fagteamet enda litt, med nye medarbeidere. På Fagkonferansen vil vi presentere våre innovative tanker og idéer, skreddersydd for å løse bransjens behov.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har utviklet rammeverk, gratis verktøy og ressurser som du kan bruke i din veiledning. På Fagkonferansen blir du kjent med verktøyene, og du får verdifull kunnskap om hvordan du kan benytte ressursene i hverdagen.

De siste årene har enda flere tiltaksarrangører åpnet for lærekandidater, slik at utviklingshemmede og andre med bistandsbehov kan kvalifisere seg til arbeidslivet. På konferansen får du tips som gjør deg i stand til å gi et best mulig tilbud til ungdommene.

Hege Gjertsen kommer for å dele hvilke erfaringer som ble gjort da hun og andre forskere satte arbeidsinkludering og utviklingshemning under lupen. Hva kan du gjøre for å bidra når utviklingshemmede får seg jobb eller hospiterer utenfor vekst- og arbeidsinkluderingsbedriften?

Du får også møte Ragnhild Roaldseth og hennes medforskere Hege Christin Nilsson og Tom Remi Kongsmo. Hege og Tom Remi er begge ansatte i tilrettelagt arbeid, og har bidratt med sine erfaringer til et spennende bokprosjekt som du skal få høre mer om. 

Hvordan forholder vi oss profesjonelt til psykisk utviklingshemmedes seksualitet? På konferansen vil vernepleier Bernt Barstad, forfatteren av boka Seksualitet og utviklingshemning, gi deg tips og råd om et tema som kanskje er vanskelig for mange.

Samuel Massie kommer også. Han skal fortelle om hvordan nye omgivelser og utfordringer sakte med sikkert endret hele hans innstilling til livet. Dette er en historie om hvordan en dyslektiker uten norskkarakterer kunne ende opp med å skrive bok. Samuels historie inspirerer til aldri å gi opp menneskene rundt oss.

Meld deg på