Lærekandidatordningen gir yrkesfaglig opplæring til flere

Aase og Kristian bak kassa på kafeen som driftes av IDEA på Notodden. Kristian er lærekandidat.
Tilrettelagt fagopplæring

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Publisert: 3. januar 2024

-Vi er tomme for kyllingsalat akkurat nå, men vi kan få kjøkkenet til å lage en til deg.

Kristian trakterer kundenes behov med et smil og service i øverste klasse. Salat med kylling og en dobbel cappuccino blir laget. Det er hektisk rundt lunsjtider på Stasjonen Kafe på Notodden, en kafe drevet av IDEA.

-Jeg har jobbet her et halvt år og skal være her i halvannet år til. Jeg jobbet litt i kantina på videregående også, så jeg ville jobbe med salg og service, sier Kristian.

-Det er kundeservice jeg liker best, legger han til.

Stor økning

Kristian er lærekandidat og vil etter endt løp få et kompetansebevis innen salg og service. Dette er viktig kompetanse å ha med seg videre, enten man skal inn i annet tilrettelagt arbeid, eller man skal ut i ordinært arbeidsliv. Ordningen er et tilpasset løp innen yrkesfag på videregående skole. 

For IDEA har antallet lærekandidater økt voldsomt dette året, fra 2 til 11. Tett samarbeid med de videregående skolene i deres nedslagsfelt koblet med en bred portefølje i hva konsernet tilbyr av tjenester, gjør at IDEA har klart å tilby lærekandidat-løp innen flere forskjellige fagområder.

Det krever like fullt at organisasjonen er forberedt på å omstille seg. Veiledere skal godkjennes som faglige ledere, gjerne på nye fagfelt. Disse må sette seg inn i planer og mål for faget.

-Det å få inn et nytt fagfelt løfter også oss som bedrift, vi blir mer fokusert på det faglige, sier Beate Stavland-Frantzen som er ansvarlig for lærekandidat-ordningen hos IDEA.

-Lærekandidatordningen hever nivået generelt hos oss. Vi blir mer bevisste på å være endringsvillige og på tilbudssiden.

Administrerende direktør i IDEA, Tove-Merethe Birkelund, er enig

-Å øke antallet lærekandidater er en bra og riktig retning å gå. Det handler om å ta folk på alvor og å se ressursene de har.

Brage og Aleksander er lærekandidater på byggdrift.
Brage og Aleksander er lærekandidater på byggdrift.

Service

For Kristian var det naturlig å velge et løp innen salg og service. Helt siden han som liten var med moren sin på jobb i butikk, har han likt bransjen.

-Kundeservice er det jeg liker best. Det betyr mye for meg å komme hit. Jeg likte meg ikke på skolen, jeg tenkte ofte på å lure meg ut. Uten at jeg gjorde det, sier han og ler.

-Hit har jeg lyst til å komme. Praktisk arbeid liker jeg godt. Så er det også veldig fint å holde på med noe som fører til noe, jeg får en kompetanse.

Lærerne fra videregående er innom kafeen av og til. Skolen ligger noen hundre meter unna kafeen. Kristian må selv dokumentere det han gjør i et program på datamaskinen.

Stor drift

På IDEA Notodden er Luis i gang med å pakke frukt. Han er lærekandidat innen logistikkfaget. Frukten skal i riktige esker, i riktig mengde, den skal være hel og spiseklar. Så skal den kjøres ut til kundene.

-Jeg liker dette. Jeg liker å holde orden, liker å pakke riktig, sier han.

Brage og Alexander er to andre lærekandidater i IDEA Nome, er denne dagen i sving på lokasjonen på Notodden. Sammen med faglig leder setter de opp et lagerrom for kjemikalier. Byggdrift er deres fagfelt.

-Vi er med å pakke ved, vi er ute vedlikeholder uteområder, måker, klipper gress og klipper busker, sier Brage.

Som lærekandidater tilknyttet opplæringskontoret Oktav, samles alle lærekandidatene i Oktav til felles samling(er), hvor man kurses i ulike emner og lærer mer teori om arbeidslivet.   

Luis er lærekandidat på logistikkfag.
Luis er lærekandidat på logistikkfag.

En rettighet

Videregående opplæring er en rettighet ungdom i Norge har. Mange elever med tilretteleggingsbehov, får ikke mulighet til å velge yrkesfag. Man skal kunne ha muligheten til å velge yrkesfag og praktisk opplæring. Derfor mener ASVL og IDEA at tilrettelagt fagopplæring for elever med særlig utfordringer må bli en nasjonal ordning, som bygger på de allerede utviklede modellene fra blant annet Vestfold og Telemark.

-Fagopplæring og videregående opplæring skal være et tilbud for alle. Hos oss på IDEA tilpasser vi opplæringen, lærekandidatløpet i bedrift er 2 år, deretter gjennomføres kompetanseprøve i faget og lærekandidaten får kompetansebevis på det de kan. Vi er opptatt av at alle skal oppleve mestring og få opplæring som er tilrettelagt, sammen med lærekandidaten setter vi opp fagmål som er oppnåelig, et opplegg vi justerer fortløpende når vi ser hvordan det går, sier Stavland-Frantzen.

Les mer om lærekandidatordningen.