NRK med reportasje om lærekandidater

Tilrettelagt fagopplæring

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 2. juni 2023

5. juli publiserte NRK en reportasje fra ViA3 i Askim.

I reportasjen møter Høyres stortingsrepresentanter Margret Hagerup og Turid Kristensen Benjamin Andersen, som tidligere i sommer ble kåret til Årets lærekandidat i Viken.

Hagerup og Kristensen fremhever hvor godt lærekandidatordningen for elever med særlige behov fungerer i Østfold, og mener det er viktig at resten av landet nå følger etter.

Se reportasjen i distriktssendingen til Oslo og Viken

Viken fylkesting vedtok nylig at en ordning ganske lik den i Østfold skal gjelde i hele fylket. Også i Innlandet ble et slikt tilbud vedtatt i juni. Fra før har Telemark og Vestfold en lignende ordning.

ASVL over lengre tid vært en pådriver for ordningen. I fjor høst ba regjeringen Stortinget om å utrede om lærekandidatordningen slik den fungerer i Østfold, kan bli en nasjonal ordning.