Innføring i Kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

22.-23. november Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 23. oktober

Fagansvarlige, veiledere i AFT og arbeidsledere i VTA

Kr 3 800,- inkl lunsj 2 dager

22-23. november

22. november, kl 10.00-1600
23. november, kl 09.00-15.00

Kursbeskrivelse:

Hva er egentlig kvalitet i karriereveiledning, hva betyr karrierekompetanse, karrierelæring og karrierelæringsaktiviteter? Hvordan kan jeg fremme læring,  hvilke verktøy skal jeg bruke, og hvordan kan jeg jobbe med dette i min hverdag?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, tidligere Kompetanse Norge) har på oppdrag fra regjeringen utarbeidet et rammeverk for kvalitet i karriereveiledning. Rammeverket er tverrsektorielt og hver bransje og bedrift må finne sin måte å benytte det på. Rammeverket består av 4 områder med tilhørende ressurser: 

 • Kvalitet – hvordan sikre høy kvalitet i karriereveiledning
 • Etikk – hvordan legge til rette for god og etisk forsvarlig praksis 
 • Karrierekompetanse – hvordan legge til rette for karrierelæring som gir økt karrierekompetanse hos mottakere av karriereveiledning
 • Kompetansestandarder – hvilken kompetanse bør vi som arbeider med karriereveiledning ha

I dette kurset gjør vi oss kjent med de ulike begrepene og hva de betyr i vår kontekst. Vi utforsker rammeverket og verktøyene som er tilgjengelig, og ikke minst jobber vi sammen i en work shop dag 2, for å utvikle karrierelæringsaktiviteter som du kan benytte i din hverdag overfor dine målgrupper. 

Vårt mål med kurset er at du skal ha opparbeidet kjennskap til begrepene og rammeverket, at du skal kunne nyttiggjøre deg de tilgjengelige ressursene, at du skal ha med deg relevante karrierelæringsaktiviteter tilbake til egen bedrift, og at du skal ha både kunnskap og inspirasjon til å videreutvikle karriereveiledningen i hverdag. 

Sentrale emner

 • Begrep og teorier: Karriere – Veiledning – Læring – Kvalitet
 • Gjennomgang av Rammeverk for kvalitet i karriereveiledning:
  • Etikk og tilgjengelige verktøy
  • Kompetansestandarder og egenevaluering
  • Kvalitetssikring og verktøyet «Vår kvalitet»
  • Karrierekompetanse – hva og hvordan
 • Karriereknappene – områder for utforskning og læring
 • Karrierelæring og verktøyet «Din karrierelæring»
 • Workshop: Utvikling av karrierelæringsaktiviteter

Overnatting

I år kan dere fritt velge hvor dere selv ønsker å booke overnatting. For dette kurset kan vi anbefale dere å booke overnatting på  Scandic Solli som ligger ca 500 meter fra kurslokalet. Vi minner om våre medlemsfordeler som er fremforhandlet for ASVLs medlemmer hos både Scandic og Thon. Rabattkoder for booking av overnatting finner dere på våre lukkede medlemssider. (Dersom du ikke har innloggingsdetaljer kan dette fås ved å kontakte hilde@asvl.no

Vilkår for påmelding

i arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at kurset har nok deltakere til å gjennomføres. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen vil kunne bli belastet med full kursavgift. Avmelding sendes skriftlig til hilde@asvl.no.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.