Kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og bruk av karriereknappene som verktøy

21.-23. november 2023 Meld deg på her

Kurset er bekreftet og det er fortsatt noen ledige plasser igjen!

Fagansvarlige, veiledere i AFT og arbeidsledere i VTA

Kr 3 250

21-23. november 2023

21. november, kl 10.00-14.00
22. november, kl 10.00-14.00
23. november, kl 10.00-14.00

Digital samling

Kursbeskrivelse:

Dette kurset er for deg som vil bli kjent med kvalitetsrammeverket og lære hvordan du kan bruke rammeverket generelt og «Karriereknappene» spesielt i din arbeidshverdag!

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, tidligere Kompetanse Norge) har på oppdrag fra regjeringen utarbeidet et rammeverk for kvalitet i karriereveiledning. Rammeverket består av 4 områder med tilhørende ressurser: 

 • Kvalitet – hvordan sikre høy kvalitet i karriereveiledning med verktøyet «Vår kvalitet»
 • Etikk – hvordan legge til rette for god og etisk forsvarlig praksis med verktøyene «Etisk refleksjonsmodell», «Etiske retningslinjer» og «Etikkort»
 • Karrierekompetanse – hvordan legge til rette for karrierelæring som gir økt karrierekompetanse hos mottakere av karriereveiledning med verktøyene «Din Karrierelæring» og «Karriereknappene»
 • Kompetansestandarder – hvordan sikre kompetanse hos veiledere med verktøyet «Min Kompetanse»

Men hva er egentlig kvalitet i karriereveiledning, hva betyr karrierekompetanse, karrierelæring og karrierelæringsaktiviteter? Hvordan kan du fremme læring,  hvilke verktøy kan du bruke, og hvordan kan du bruke dette i din arbeidshverdag?

ASVLs kurs gir deg en god innsikt i bakgrunnen for rammeverket og noen teoretiske fundament. Vi gjør deg kjent med de ulike begrepene og hva de betyr i vår kontekst. Vi gjør deg kjent med hele rammeverket og tilhørende verktøy, og vi viser deg hvordan du kan manøvrere og bruke nettsiden aktivt. Mest fokus setter vi likevel på området «Karrierekompetanse» med verktøyene «Din Karrierelæring» og «Karriereknappene». Sammen utforsker vi bruken av verktøyene og utvikler karrierelæringsaktiviteter du kan ta med deg rett inn i egen hverdag.

Et komplett kurs

ASVLs kurs gir en komplett innføring i både rammeverket og alle dets områder, samtidig som vi fordyper oss i bruken av «Karriereknappene» og «Din Karrierelæring». Vårt mål med kurset er at du skal ha opparbeidet kjennskap til begrepene og rammeverket, at du skal kunne bruke de tilgjengelige ressursene og verktøyene aktivt, at du skal ha med deg relevante karrierelæringsaktiviteter tilbake til egen bedrift, og at du skal ha både kunnskap og inspirasjon til å videreutvikle karriereveiledningen i hverdag. 

Sentrale emner

 • Begrep og teorier: Karriere – Veiledning – Læring – Kvalitet
 • Rammeverk for kvalitet i karriereveiledning:
  • Etikk – Etisk refleksjonsmodell, Etiske retningslinjer og Etikkort
  • Kompetansestandarder – «Min kompetanse»
  • Kvalitetssikring – «Vår kvalitet»
  • Karrierekompetanse -«Karriereknappene» og «Din Karrierelæring»
 • Utvikling og karrierelæringsaktiviteter

Vilkår for påmelding og gjennomføring

Kurset gjennomføres digitalt og alle kursdeltakere må delta fra individuell PC. Det er ikke anledning til å delta som gruppe. Dette av hensyn til pedagogisk opplegg og gjennomføring av digitale gruppeaktiviteter.

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at kurset har nok deltakere til å gjennomføres. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen vil kunne bli belastet med full kursavgift. Avmelding sendes skriftlig til hilde@asvl.no.

Du vil motta en link til kurset via e-post noen dager i forveien. Den samme linken gjelder for alle 3 dagene. Sammen med linken mottar du lysbildene til kurset. Vi anbefaler at du skriver ut disse, da du vil ha nytte av de under gruppeoppgavene.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 25 prosent.