Innføring i Supported Employment

08. nov-13. des 2023 Meld deg på her

Kurset er bekreftet og det er fortsatt noen plasser igjen

Faglige ledere, veiledere i AFT og arbeidsveiledere i VTA

4 100,- inkl lunsj 2 dager

8-9. november 2023

8. november, kl 10.00-16.00 (fysisk)
9. november, kl 09.00-15.00 (fysisk)

13. desember 2023

kl 09.00-12.00 (digitalt)

Digital samling

Nøkkelinformasjon

Kurset har 2 dagers fysisk samling + 3 timers erfaringsutveksling digitalt.

Kursbeskrivelse:

Supported Employment (SE) er en metodikk som  opprinnelig ble utformet for å fremme utviklingshemmedes ressurser og sikre utsatte grupper arbeid. Gjennom årene har metodikken vist seg å gi gode resultater også for andre målgrupper og den har blitt videreutviklet til å imøtekomme de behov dagens inkluderingsarbeid fordrer. Dette kurset viser hvordan SE kan benyttes for alle målgrupper, samt vektlegger spesielt relasjonsbyggingen til næringslivet og jobbfastholdelsen. 

Metodikken får stadig sterkere forankring hos NAV og benyttes nå i alle tiltak. 

Erfaring i tiltaksbedrifter har vist at implementering av SE er hensiktsmessig for å fremme formidling til jobb i tiltak som AFT, men også for å sikre en god leveranse i tiltak som VTA. SE sammenfaller godt med vårt konsept Inkluderende Bedrift. 

Kurset gir en grunnleggende innføring i SE, praktiske øvelser og nyttige verktøy til bruk i hverdagen. Gjennom vårt kurs i SE styrker du kvaliteten i hele prosessen med deltakere i alle tiltak, med vekt på målrettet utviklingsarbeid sammen med både deltaker og ordinært arbeidsliv. Dette for å innfri våre samfunnsoppdrag fra NAV om å utvikle ressurser, prøve ut arbeidsevne og styrke mulighetene for ordinært arbeid.

Etter endt kurs skal du være i stand til å benytte SE som metodikk i ditt daglige virke og utvikle best practice basert på SE-metodikk i egen hverdag. 

Sentrale emner

  1. Bakgrunn for SE
  2. Verdigrunnlag i SE
  3. SE versus IPS
  4. Dilemmaer teori versus praksis
  5. Femtrinnsmodellen
  6. Verktøy, metoder og Inkluderende Bedrift
  7. SE sin plass i AFT og VTA
  8. SE-ferdigheter hos veiledere og arbeidsledere
  9. Implementering i egen organisasjon og arbeidshverdag
  10. Videre fordypning i SE og Kvalitetssikring gjennom SEQF (Supported Employment Quality Framework)

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at vi har nok deltakere til å gjennomføre kurset. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til info@asvlkurs.no. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 25 prosent.

OBS! I år kan dere fritt velge hvor dere selv ønsker å booke overnatting. For dette kurset kan vi anbefale dere å booke overnatting på Scandic Solli som ligger ca 500 meter fra kurslokalet. Vi minner om våre medlemsfordeler som er fremforhandlet for ASVLs medlemmer hos både Scandic og Thon. Rabattkoder for booking av overnatting finner dere på våre lukkede medlemssider. (Dersom du ikke har innloggingsdetaljer kan du som medlem i ASVL opprette en egen bruker. Opprett bruker her)