Hvordan fremme medbestemmelse gjennom individuelt tilpasset støtte, tilrettelegging og tilpasning i arbeid?

17. juni Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 14. juni

Individuell deltakelse: kr. 1 500
Deltakelse bedrift: kr. 4 900
Tilleggslokasjon bedrift: kr. 750

17. juni

Kl 13.00-16.00

Digital samling

I arbeidslivet blir alle utsatt for endringer som påvirker rutiner, prosedyrer og samhandling med andre. Når vi veileder arbeidssøkere og -takere som utfordres på stabilitet og trygghet gjennom endringer på arbeidsplassen har vi behov for å adressere holdninger og verdier, og jobbe med flere faktorer enn i den hverdagslige oppfølgingen på arbeidsplassen.

Hvordan styrke arbeidssøkere og -takeres medbestemmelse i endringsprosess? Hvordan gjøre arbeidssøkere/-takere i stand til å gjøre ting som er riktig fremfor å gjøre ting riktig, og hvordan bli i stand til “å gjøre mot andre som vi ville gjøre mot oss selv”?  Hvilke verdier og holdninger skal vi møte våre arbeidssøkere/-arbeidstakere med?

Formål

Hvordan kan vi for eksempel vite hva som er riktig for en annen person på et gitt tidspunkt, i en gitt situasjon? Det er jo ikke sikkert at det som er riktig for deg er riktig for den personen du skal yte tjenester til. Din måte (som veileder) å forholde deg til arbeidssøker/-taker på viser at du har en forståelse for forutsetningene og begrensningene som arbeidssøker/-taker har. Som veileder bør du ha tilstrekkelig kunnskap om disse forholdene til å kunne bidra til å legge til rette for medbestemmelse og selvbestemmelse for arbeidssøker/-taker. Hensikten med dette kurset er at du skal bli i stand til å gi anbefalinger, veiledning og støtte på en slik måte at arbeidssøker/-taker bli i stand til å ta valg og beslutninger på et så godt grunnlag som mulig. Din beslutningsstøtte til arbeidssøker/-taker er så godt tilpasset som nødvendig for å møte individuelle behov.

Innhold

Vi ønsker videre å fokusere på;

 • Hva er gode holdninger og verdier i ditt arbeidsmiljø?
 • Hva betyr det for deg i din rolle i å praktisere gode holdninger?
 • Hvilken betydning har etikk for gjennomføringen av tjenestetilbudet?

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

 • Ved bedriftsdeltakelse sendes i utgangspunktet én link (til den som er registrert). Hvis det er behov for flere innlogginger, ber vi dere krysse for dette i påmeldingsskjemaet. Pris pr. tilleggslokasjon er kr. 750.
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen – på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Kurspresentasjonen vil bli sendt til alle deltakerne senest dagen etter kurset.
 • NB! Det vil kun bli sendt kursbevis til deltakere som er meldt på individuell deltakelse.

Avbestillingsregler:

 • Bindende påmelding.
 • Avbestilling må gjøres skriftlig til arbeidoginkludering@nhosh.no
 • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.

Kursrekke fra Wårheim

Dette kurset er ett av flere fra samme kursholder som tar for seg ulike kognitive funksjonsvariabler og arbeid. Dette er tema for kursene:

 • Autisme – hva gjør vi for å lykkes på arbeidsplassen?
 • ADHD – fungering i arbeidslivet, hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Utviklingshemming og arbeid  –  hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Tourettes syndrom og arbeid – utfordringer for dem selv og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Utfordrende adferd på arbeidsplassen – hvordan håndterer vi frustrasjon, sinne og aggresjon?
 • Seksualisert adferd på arbeidsplassen – hva er det viktig å ha kjennskap til?
 • Hvordan fremme medbestemmelse gjennom individuelt tilpasset støtte, tilrettelegging og tilpasning i arbeid?
 • Rusproblematikk og arbeidsliv – hva kan vi om det, hva er sentralt å ha kjennskap til? (økt kunnskap om rus tema; Bruk, motiver, skader og forebygging)
 • Arbeidstakere og overgrep Hvordan samhandle om ulike seksuell temaer – Hva gjør vi konkret på arbeidsplassen?