Innføring i Supported Employment

04. sep-04. nov Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 7. august

Faglige ledere, veiledere i AFT og arbeidsveiledere i VTA

Ledige plasser: 23

kr 4 100,- inkl lunsj 2 dager

4-5. september

4. september: kl 10-16
5. september: kl 09-15

4. november

kl 09.00-12.00 (digitalt)

Digital samling

Kurset har 2 dagers fysisk samling + 3 timers erfaringsutveksling digitalt.

Kursbeskrivelse:

Supported Employment (SE) er en metodisk tilnærming til arbeidsinkludering som opprinnelig ble utformet for å fremme utviklingshemmedes ressurser og sikre utsatte grupper arbeid. Gjennom årene har metodikken vist seg å gi gode resultater også for andre målgrupper og den har blitt videreutviklet til å imøtekomme de behov dagens inkluderingsarbeid fordrer. SE har i dag en sterk forankring i NAV og benyttes nå som utgangspunkt i mange tiltak.

Erfaring i tiltaksbedrifter har vist at implementering av SE er hensiktsmessig for å fremme overgang til jobb i tiltak som AFT og Oppfølging, hospitering i VTA og oppfølging i VTO.

I dette kurset får du en grunnleggende innføring i hva SE er. Gjennom kurset får du kunnskap om verktøy som kan bidra til å styrke kvaliteten i hele prosessen med deltakere i alle tiltak. Hovedfokuset vil være på målrettet utviklingsarbeid sammen med deltaker og ordinært arbeidsliv. Dette for å innfri våre samfunnsoppdrag fra NAV om å utvikle ressurser, prøve ut arbeidsevne og styrke mulighetene for ordinært arbeid.

Etter endt kurs skal kursdeltakeren sitte igjen med følgende læringsutbytte:

 • Kunnskap om prinsippene og verdiene i SE
 • Kunnskap om place – train som perspektiv
 • Kunnskap om den metodiske femtrinnsprosessen
 • Kunnskap om arbeidsgiverkontakten med fokus på relasjonsbygging
 • Kunne begynne å anvende verktøy og etisk ansvarlige framgangsmåter basert på femtrinnsprosessen

Sentrale emner

 1. Bakgrunn for SE
 2. Verdigrunnlaget i SE
 3. Femtrinnsmodellen
 4. Tre kopper te
 5. Inkluderingskompetanse
 6. Implementering i egen organisasjon og arbeidshverdag
 7. Dilemmaer teori versus praksis

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 25 prosent.

OBS! I år kan dere fritt velge hvor dere selv ønsker å booke overnatting. Vi minner om våre medlemsfordeler som er fremforhandlet for ASVLs medlemmer hos både Scandic og Thon. Rabattkoder for booking av overnatting finner dere på våre lukkede medlemssider. (Dersom du ikke har innloggingsdetaljer kan du som medlem i ASVL opprette en egen bruker. Opprett bruker her)