Motiverende Intervju (MI)

23.-31. oktober Meld deg på her

Kurset går over 4 dager: 23.-24. oktober og 30.-31.oktober

Kurset passer for alle som driver med veiledning, oppfølging eller ledelse. Kurset passer også for de som ikke aktivt driver med veiledning på nåværende tidspunkt, men har lyst til å lære seg veiledning.

Spesialpris i høst: 4 900 kr per person

23-24. oktober

Kl 09.00-13.00

Digital samling

30-31. oktober

Kl 09.00-13.00

Digital samling

Ønsker du å ta kurs i Motiverende Intervju hjemmefra? Arbeidspsykolog Stian Midtgård tilbyr nå kurs i Motiverende Intervju online. Kurset er lagt opp slik at du vil lære praktiske ferdigheter du kan bruke i din arbeidshverdag. Kurset få vil gå over 4 dager hvor hver dag har en økt på 4 timer.

Hva er MI?

Det er klientens egen forståelse av seg selv og sine utfordringer som er i fokus, mens veileder styrer ved å legge til rette for og løfte frem det som kan gi effekt og bygge motivasjon for endring.

Sentralt i MI er fremkalling og forsterking av klientens egen motivasjon til endring. Gjennom å stille åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, fremkaller og forsterker en klientens egen argumentasjon om ønsker, behov, planer, tiltro og motivasjon til endring.

Kursets mål:

  • Forståelse for hva som motiverer dine klienter.
  • Forståelse for hva som fremmer og forsterker klienters motivasjon til endring.
  • Forståelse for hva som gjør at noen klienter har motstand mot endringer.
  • Praktiske og konkrete samtaletekniske ferdigheter du kan benytte i din hverdag til å fremme motivasjon til endring.
  • Forståelse av hva empati har å si for relasjonen du har til dine klienter.
  • Verktøy til å møte ambivalens.
  • Verktøy til å håndtere motstand og den «vanskelige samtalen».
  • Innblikk i Selvbestemmelsesteorien og hvordan den samsvarer med MI
  • Motiverende Intervju og ledelse.

Du kan lese mer om kurset her