Tourettes syndrom og arbeid – utfordringer for dem selv eller nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?

16. april Meld deg på her

Bedriftsdeltakelse (fra 5 deltakere og oppover): kr 4 900 (OBS! det sendes ikke kursbevis ved bedriftsdeltakelse)
Individuell deltakelse: kr 1 500
Ekstra lokasjon ved bedriftsdeltakelse: kr 750 pr stk

16. april

Kl 13.00-16.00

Digital samling

Kursbeskrivelse

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som karakteriseres av ufrivillige, raske, plutselige bevegelser og lyder som gjentar seg. Bevegelsene og lydene kalles tics. Tourettes syndrom er en av flere ticstilstander.

Negative reaksjoner fra omgivelsene inkl. arbeidsplassen og følelsen av å være annerledes kan være en betydelig stressfaktor. Kunnskap om kompleksiteten ved Tourettes syndrom er en avgjørende faktor for gode og effektive tiltak. For enkelte kan det være en ukomplisert forstyrrelser, men for flesteparten (90%) forkommer det tilleggsvansker en som nærperson også må ha kjennskap til.

Det er viktig at vi har kjennskap til sårbarhetene og ikke gjør hverdagen deres enda mer stressende enn den allerede er. Mange personer med Tourettes kommer gjennom skole, videregående og arbeidsliv på egen hånd, mens andre kan møte store utfordringer med å komme igjennom ordinære forløp – vanskene blir ofte forsterket da de ofte blir misforstått/feilvurdert av omgivelsene. God kunnskap og tilrettelegging vil for mange med Tourettes vil være en forutsetning for å lykkes og utvikle sitt potensiale, også i arbeidslivet.

Temaet blir sett fra et pedagogisk/psykologisk perspektiv og ikke et diagnostisk. Forelesningene vil være praktisk rettet, og gir kursdeltakerne gode muligheter for å omsette tanker og refleksjoner til praktisk handling.

Formål med kurset

Ved å delta i denne presentasjonen, kan en forebygge misforståelser som gjerne oppstår i kommunikasjonen med aktuell person på arbeidsplassen, og en kan forhindre feiltolking av atferden hos personen med disse vanskene.

Kurset vil gi økt grunnforståelse for vanskene disse diagnosene kan gi, hva vi må være oppmerksomme på, samt ideer til hva som kan være klokt å ta hensyn til for planlegging av tiltaksbasert utforming på arbeidsplassen.

Innhold

Denne dagen vil vi – med glimt i øyet – se litt på:

 • Hva er Tourettes syndrom
 • Hva er tics
 • Myter og fakta
 • Komorbiditet, ulikheter og likheter,
 • Kan det behandles?
 • Anbefalt tilrettelegging

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

 • Ved bedriftsdeltakelse sendes i utgangspunktet én link (til den som er registrert). Hvis det er behov for flere innlogginger, ber vi dere krysse for dette i påmeldingsskjemaet. Pris pr. tilleggslokasjon er kr. 750.
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen – på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Kurspresentasjonen vil bli sendt til alle deltakerne senest dagen etter kurset.
 • NB! Det vil kun bli sendt kursbevis til deltakere som er meldt på individuell deltakelse.

Avbestillingsregler

 • Bindende påmelding.
 • Avbestilling må gjøres skriftlig til arbeidoginkludering@nhosh.no
 • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.

Kursrekke fra Wårheim

Dette kurset er ett av flere fra samme kursholder som tar for seg ulike kognitive funksjonsvariabler og arbeid. Dette er tema for kursene:

 • Autisme – hva gjør vi for å lykkes på arbeidsplassen?
 • ADHD – fungering i arbeidslivet, hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Utviklingshemming og arbeid  –  hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Tourettes syndrom og arbeid – utfordringer for dem selv og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Utfordrende adferd på arbeidsplassen – hvordan håndterer vi frustrasjon, sinne og aggresjon?
 • Seksualisert adferd på arbeidsplassen – hva er det viktig å ha kjennskap til?
 • Hvordan fremme medbestemmelse gjennom individuelt tilpasset støtte, tilrettelegging og tilpasning i arbeid?
 • Rusproblematikk og arbeidsliv – hva kan vi om det, hva er sentralt å ha kjennskap til? (økt kunnskap om rus tema; Bruk, motiver, skader og forebygging)
 • Arbeidstakere og overgrep – Hvordan samhandle om ulike seksuell temaer – Hva gjør vi konkret på arbeidsplassen?