Arbeidsgiverstøtte

Vi tilbyr nær, rask og personlig service når du trenger det

  • Vi bistår med å løse konflikter på lavest mulige nivå, før de eskalerer
  • Vi gir tilbud om rettshjelp til de som trenger det, og kan bistå i forhandlinger
  • Tariffavtaler med Fellesforbundet, FLT, Lederne og Delta
  • Bransjens eneste lønnsstatistikk – kun tilgjengelig for medlemmer