Politisk arbeid

Vi sikrer gode rammevilkår

ASVL bruker sitt nettverk i departement, direktorat, på Stortinget og i lokalpolitikken – slik at din bedrift får bedre rammevilkår.

Våre mål:

  • Minst 1.000 nye tilrettelagte jobber hvert år
  • Oppfølging i ordinært arbeidsliv
  • Lærekandidatordning for elever med særlige behov
    må bli tilgjengelig i alle fylker
  • Flere tiltaksplasser i Arbeidsforberedende trening